Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Extins prin relansare: Selectarea consultantului pentru crearea bazei de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență R

 

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia. Actualmente, UCIP IFAD implementează în Republica Moldova două proiecte - PRR (IFAD VII) și TRTP (IFAD VIII).

 

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de un consultant individual care va  crearea o bază de date a furnizorilor de pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei regenerabile (solare și eoliene), prețurilor și caracteristicilor tehnice în cadrul Proiectului Reziliență Rurală.

 

Contextul sarcinii

Una dintre problemele cu care se confruntă micii fermieri din Moldova care au acces la apă pentru irigare este costul ridicat legat de pomparea apei, care este deseori cauzat de costul ridicat al energiei electrice, lipsa acesteia sau insuficienta combustibilului utilizat pentru pomparea apei. Aceste costuri ridicate pot duce la situația în care costul de producție al fermierilor atinge nivelul în care agricultura devine neprofitabilă.

O altă problemă, care este legată de prima problemă, este accesul limitat la informații despre tehnologiile moderne, disponibilitatea acestora, furnizori și prețuri. Acest lucru este relevant în special pentru accesul la informații legate de sursele disponibile de tehnologii alternative care pot duce la reducerea costurilor energetice legate de pomparea apei, cum ar fi pompe de apă pentru irigare cu utilizarea energiei solare și eoliene.

 IFAD își propune să contribuie la rezolvarea acestei probleme prin îmbunătățirea accesului fermierilor la informațiile menționate mai sus atât pentru beneficiarii proiectelor actuale și viitoare ale IFAD, cât și pentru întreaga comunitate de fermieri din Moldova.

 

Obiectivele sarcinii

Consultantul selectat va realiza un studiu privind disponibilitatea și fezabilitatea utilizări pompelor de apă pentru irigare cu utilizarea energiei solare și energiei eoliene.

 

Obiectivele specifice ale sarcinii includ elaborarea unui raport care conține:

• Lista echipamentelor (pompelor de apă pentru irigare cu utilizarea energiei solare si energiei eoliene) cu caracteristici tehnice detaliate si datele de contact ale furnizorilor, atât din Republica Moldova (producători/importatori dacă exista) cat si internaționali. Cel puțin cinci echipamente de pompare a apei cu acțiune solară si cel puțin trei echipamente de pompare a apei cu acțiune eoliană

vor fi prezentate de la cel puțin trei furnizori diferiți. Capacitatea echipamentului trebuie să fie rezonabilă pentru micii fermieri care au în gestiune sub 10 hectare de teren.

• Prețurile echipamentelor enumerate mai sus, inclusiv (pentru furnizorii internaționali) costul livrării în Moldova și descrierea perioadei de livrare și de garanție și a posibilității fizice de reparare a echipamentului.

•Costurile adiționale ce urmează sa le suporte beneficiarul, precum si permisurile, avizările sau alte documente permisive.

• Calculul rentabilității pentru echipamentele enumerate mai sus pe baza comparației cu stații de pompare de capacitate similară care utilizează motorină sau care sunt conectate la rețeaua electrică.

• Comparație între echipamente selectate, avantaje și dezavantaje și recomandări pentru fermieri ce tip de echipament este mai potrivit și în ce circumstanțe.

 

Aceste informații vor fi furnizate în formatul electronic cu imaginile relevante și vor fi plasate în pe pagina web UCIP IFAD.

 

Pentru mai multe detalii tehnice vă rog să consultați Termenul de Referință.

 

UCIP IFAD invită consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciului de consultanță. Candidații interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei Scrisori de intenție (Cover Letter) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii/beneficiarii anteriori incluși în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online) vor fi realizate ca parte a procesului de selecți.

CRITERIILE DE SELECTARE AICI

 

Expresiile de interes sub formă de Curriculum Vitae (CV), a unei Scrisori de intenție (Cover Letter) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii/beneficiarii anteriori incluși în CV (nume, prenume, date de contact). trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, prin e-mail) termen extins prin relansare până la 19 Septembrie 2023, ora 10:00. Ora Moldovei.

 

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, bir. 1307,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80