Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea și implementarea aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției”

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (în continuare PRR) și intenționează să aplice o parte din mijloace pentru contractarea serviciilor de consultanță/asistență.

 

Obiectivele activității

Dezvoltarea Aplicației ”Găsește finanțare și calculează costul investiției tale” va continua seria de activități de educație financiară și antreprenorială a micilor fermieri, tinerilor și femeilor antreprenoare organizate de UCIP IFAD în cadrul Programelor IFAD și are drept scop crearea unui centru multifuncțional online/instrument digital simplu și accesibil, care va oferi acces utilizatorilor (antreprenorilor) la posibilitățile de a alege din multitudinea de produse ale proiectelor de dezvoltare a agriculturii cu finanțare externă, finanțarea bazată pe necesitățile proprii pentru dezvoltarea afacerii, dar și de a calcula costului investiției în funcție de condițiile de finanțare specifice fiecărui Proiect, inclusiv facilitățile fiscale, subvențiile acordate de GRM.

 

Obiective:

·         Sistematizarea pe o platformă unică a produselor Proiectelor de dezvoltare pentru sectorul agricol (cu detalii pe tipuri de investiții, criterii de eligibilitate, termeni și condiții de finanțare, costul surselor, facilități fiscale, etc.).

·         Sporirea accesului la instrumente și resurse informaționale pentru dezvoltarea businessului agricol.

·         Identificarea de către utilizatori a opțiunii de finanțare optime pentru dezvoltarea afacerii în funcție de condițiile specifice de finanțare stabilite în cadrul fiecărui Proiect de dezvoltare a agriculturii cu finanțare externă, prin care:

ü  se va verifica: i) eligibilitatea investiției după activitățile eligibile, ii) eligibilitatea beneficiarului după criteriile stabilite.

ü  se va prezenta: i) condițiile de finanțare, ii) procedura de aplicare/finanțare.

ü  se va ghida pentru aplicare la facilitățile de scutire/deducere a TVA, subvenții.

·         Estimarea costului investiției în funcție de tipul investiției și opțiunile de finanțare selectate.

 

Oportunități:

·         disponibilitatea informației produselor financiare pentru dezvoltarea afacerilor agricole în sectorul agroalimentar ale proiectelor de dezvoltare din RM (proiectele IFAD, proiectele Băncii Mondiale, Proiectele BEI, ADMA, AIPA, USAID, etc.)  ;

·         posibilitatea de a identifica opțiunea de finanțare optimă și a calcula costul investiției pentru dezvoltarea afacerii a unui număr nelimitat de utilizatori, dispersați geografic în diferite regiuni ale țării;

·         oferirea unui instrument digital de suport antreprenorial gratuit, one-stop și non-stop;

·         managementul timpului antreprenorilor;

·         posibilitatea de a urmări modificările/ajustările operate la Proiectele de dezvoltare a agriculturii cu finanțare externă;

·         posibilitatea utilizatorului final să își identifice opțiunea de finanțare optimă pentru dezvoltarea afacerii/ investiției.

 

Pentru mai multe detalii specifice sarcinii și despre serviciile necesare, a se vedea termenii de referință (TdR).

 

UCIP IFAD („clientul”) invită acum companiile de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Companiile interesate ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Companiile interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat la adresa ucipifad.md și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos.

 

Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

 

Locația și perioada de executare

Aplicația web va fi plasata pe subdomeniul www.aipa.gov.md   

Activitatea este planificată de a fi realizată în maximum 90 zile calendaristice din data semnării contractului în corespundere cu activitățile descrise cap. VII Activități cheie.

 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Termenului de Referință, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

 

1.      Organizarea întrevederilor

2.      Elaborarea documentației tehnice.

3.      Elaborarea prototip software

4.      Dezvoltarea și implementarea caracteristicilor și designului

5.      Testarea aplicației

6.      Elaborarea Proiectului tehnic și manualelor de utilizare

7.      Elaborarea unui tutorial video

8.      Organizarea de sesiuni de instruire

9.      Integrarea pe pagina www.aipa.gov.md

10.  Mentenanță și suport

 

Criterii de calificare și evaluare pentru lista scurtă (AICI)

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate (CQS) prevăzută în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care potrivit criteriilor de selectare din lista scurtă vor acumula min 70 puncte vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Orice solicitare de clarificare cu privire la această REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md  până la data de 25 august 2023, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 28 august 2023, ora 17:00 (ora Moldovei).

 

Cererile de exprimare a interesului precum și certificatul de înregistrare a persoanei juridice trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 29 august 2023, ora 10:00 (ora Moldovei)cu mențiunea „Pentru Licitația 41/23 PRR.

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurari

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, bir. 1307,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80