Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

ANUNȚ privind inițierea elaborării Codului silvic.

 

ANUNȚ

privind inițierea elaborării Codului silvic.

 

În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Mediului inițiază, începând cu 14 august 2023, consultările publice asupra elaborării proiectului Codului silvic.

 

Proiectul legii conține prevederi care stau la baza gestionării durabile a pădurilor, creșterea responsabilității autorităților locale la schimbarea destinației terenurilor acoperite cu vegetație forestieră și gestionarea eficientă a fondului forestier proprietate publică și privată, spațiilor verzi, precum și a creării premiselor în vederea ajustării prejudiciilor cauzate mediului prin folosirea ilegală a resurselor pădurii la realitățile moderne.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului sus menționat pot fi expediate până pe data de 15 septembrie 2023, în adresa persoanei responsabile: Vitalie Dragan, consultant principal al Direcției politici în domeniu biodiversității, la adresa de e-mail: vitalie.dragan@mediu.gov.md, tel. de contact: 022 204 574; sau pe suport de hârtie pe adresa Ministerului Mediului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162.