Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

EXTINS prin relansare: Selectarea prestatorului de Servicii privind elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client și care vor fi finanțare în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților p

 

În cadrul prezentei licitații UCIP IFAD va selecta în mod individual o companie de consultanță care va presta servicii și anume va elabora Studiile de Fezabilitate pentru Proiectele de investiții în infrastructură publică rurală, pentru localitățile care vor fi selectate de către UCIP IFAD la etapa de pre-calificare spre finanțare pe perioada de implementare a Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (TRTP)  (până în anul 2027), studiile vor include impactul economic și financiar propriu zis.

 

Fiind un element de baza în documentația de finanțare, studiul de fezabilitate reprezintă instrumentul care permite investitorului, deținătorului ideii de proiect sau analistului financiar să decidă fundamentat, bazându-se pe informații exhaustive, daca este rezonabilă/fezabilă sau nu investiția respectivă şi când sau cum anume să se efectueze finanțarea/implementarea proiectului. Depistarea la timp a imposibilității de derulare a proiectului, sau a imposibilității de derulare a acestuia în perioada determinată sau locația specificată de proiect.

 

Obiectivele Sarcinii / Activităților

Studiile de fezabilitate a investițiilor în infrastructura publică rurală ar trebui să includă toate datele tehnice, agricole, financiare și alte informații utilizate în timpul evaluării de către angajații UCIP IFAD pentru a revizui și verifica propunerile în timpul etapei de calificare.

În studiile de fezabilitate privind investițiile în infrastructura publică rurală neapărat trebuie să se regăsească următoarele domenii de analiză:

i.          Analiza și descrierea pe scurt condițiile socio-economice actuale ale solicitanților din regiunea respectivă (sat/asociație);

ii.         Descrierea stării actuale a grupului client și beneficiarii proiectului;

iii.        Descrierea investiției propuse (inclusiv estimarea preliminară a costurilor de investiții);

iv.        Analiza costurilor de investiții anticipate și beneficiile;

v.         Evaluarea fezabilității financiară/economică a investiției propuse;

vi.        Evaluarea eventualelor modele de producție și canalele de marketing potențiale/existente;

vii.       Evaluarea operațiunilor propuse și practicile de întreținere și includerea angajamentul în scris al solicitanților pentru contribuție (minim 10-15%);

viii. Analiza vulnerabilității fiecărui obiect de infrastructură la schimbările climatice și elaborarea măsurilor care asigură reziliența acestora la fenomenele meteo nefavorabile cauzate de schimbările climatice.

 

Domeniul de activitate

Prestatorul de servicii selectat va presta servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru localitățile care urmează a fi selectate de către UCIP IFAD la etapa de pre-calificare (în urma evaluării cererilor de către UCIP IFAD lista localităților va fi furnizată prestatorului de servicii).

Pentru atingerea obiectivelor sarcinii stabilite prestatorul de servicii va avea următoarele obligațiuni și activități cheie:

a) Studierea formularului cererii de finanțare și argumentării tehnico-economice pentru fiecare solicitant, în vederea stabilirii obiectivelor proiectului investițional, structura grupului-client, domeniul de activitate economică;

b) Elaborarea unui Plan grafic de activitate pentru fiecare Cerere, grup-client întru asigurarea elaborării Planului investițional în termenii stabiliți;

c) Vizitarea în teren a Grupului-client pentru colectarea și procesarea datelor despre activitatea de producere, recoltare și comercializare a producției a membrilor grupului;

d) Evaluarea potențialilor riscuri la implementarea proiectului investițional, inclusiv a riscurilor cauzate de schimbările climatice;

e) Evaluarea impactul economic, social și de mediu în urma construcției obiectului de infrastructură;

f) Elaborarea Studiului de Fezabilitate după structura agreată la semnarea  contractului și prezentarea la UCIP IFAD pentru aprobare;

g) Ajustarea  Studiului de Fezabilitate în baza observațiilor în scris eliberate de UCIP IFAD la prezentare studiului de Fezabilitate;

Reieșind din considerentul ca Studiul de Fezabilitate trebuie să fundamenteze toate elementele de bază ale propunerii proiectului investițional, structura solicitată a studiului de fezabilitate este descrisă în cap. 9 a termenului de referință.

 

Pentru detalii despre serviciile necesare precum și planul detaliat a se vedea termenii de referință (TdR).

 

UCIP IFAD („clientul”) invită acum companiile de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Companiile interesate ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Companiile interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat la adresa ucipifad.md și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos. Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

 

găsiți aici criteriile de calificare și evaluare pentru lista scurtă

 

Scorul de promovare este de 70%. Doar compania care va acumula cel mai înalt punctaj, va fi invitată să depună oferta tehnică și oferta financiară.

 

Cererile de exprimare a interesului trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 17 August 2023, ora 10:00 (ora Moldovei) termen extins prin relansare, cu mențiunea „Pentru Licitația 36/23 TRTP.

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurări

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80