Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultant individual)

UCIP IFAD intenționează să angajeze o persoana in calitate un de șofer / cu responsabilități de logist. care, sub ghidarea și supravegherea managerului financiar UCIP IFAD, va asigura șofarea sigură a unităților de transport conform sarcinilor de lucru.  In sarcina angajatului sunt de asemenea responsabilitățile de asigurare a exploatării unităților de transport (4 autoturisme) conform normelor de exploatare tehnica.

 

Aceasta poziție presupune normă deplina de lucru (40 ore săptămânal), cu oferirea pachetului social conform normelor legale stabilite in Republica Moldova. Numai candidații cu reședința în mun. Chișinău și suburbiile min. Chișinău  vor fi luați în considerare.  

 

UCIP IFAD invită acum candidați interesați eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de șofer/ cu responsabilități de logist. Persoanele interesate trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei copii scanate a permisului de conducere și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online), inclusiv testul de conducere, vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

 

CALIFICĂRILE ȘI ABILITĂȚILE NECESARE și CRITERIILE DE SELECTARE le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Poziții vacante: Cerere pentru exprimarea interesului: șofer /cu responsabilități de logist (consultant individual)

 

Persoanele care vor acumula cel mai mare punctaj vor fi testați la compartimentul calitatea șofatului in condiții de oraș.

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 31 iulie 2023 ora 13:00. UCIP IFAD va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 01 august 2023 ora 13:00.

 

Expresiile de interes sub formă de CV (cu anexarea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) precum și copia permisului de  conducere valid, trebuie să fie expediate  la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail), cu indicarea obligatorie a numărului de referință 35/23 PRR până la data de 02 august 2023, ora 13:00.

 

Attn: UCIP IFAD

Alexandru Scurtu, Specialist Procurări UCIP IFAD

Republica Moldova, Chișinău,

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162

of. 1307, MD-2004

 

Tel: (+373 22) 21 05 42

E-mail: procurement@ucipifad.md