Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Rapoarte


 

RAPORT pentru Semestru I, 2021 privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2021 (Ordinul MADRM nr. 47 din 05.03.2021).

 


 

RAPORT asupra implementării CALENDARULUI activităților întreprinse în anul 2021 (Semestrul I), întru executarea acțiunilor (măsurilor), stabilite în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020

 


 

EXECUTAREA BUGET - 2020

 


 

Raport privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului LA COMPONENTA PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESURSE NATURALE în anul 2020

 


 

Anunț privind demararea celui de-al 6-lea ciclu de Raportare Națională a Implementării de către Părți a prevederilor Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, semnată la Aarhus, Danemarca la 25 iunie 1998, și ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 346-XIV din 07.04.1999.

 


 

EXECUTAREA BUGET - 2019

 


 

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2019-31.12.2019

 


  

Raportul de activitate al Ministrului, dl Ion PERJU la 100 de zile

 


  

Raport privind transparența în procesul decizional pentru anul 2019

 


  

Lista părților interesate în procesul decizional 2019

 


  

MADRM prezintă rezultatele activității realizate în ultimele cinci luni de activitate

 


 

Raport privind activitatea Fondului Ecologic Național în perioada 01.01.2018-31.12.2018

 


  

Raport privind executarea bugetului în perioada anului 2018

 


  

Raportul narativ privind executarea bugetului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Pentru anul 2018

 


  

Rapoarte privind implementarea strategiilor de cheltuieli 2018

 


  

RAPORT privind realizările Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la componenta protecția mediului și resurselor naturale, în anul 2018.

 


 

Raport financiar al MADRM anul 2017

 


  

Statutul al I.S. Centrul Informational Agricol anul 2017

 


 

Raport financiar al I.S. Centrul Informational Agricol anul 2017

 


  

Raport de audit IS Centrul Informational Agricol

 


 

Informația cu privire la starea spațiilor verzi conform situației la 31 decembrie 2017

 


2018-05-23

 

Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014) reprezintă o bază pentru dezvoltarea viitoare durabilă a sectorului agricol și asigurarea unui nivel de trai atractiv în mediul rural. În scopul implementării Strategiei, a fost elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015). Mai mult de jumătate din măsurile din Planul de Acțiuni al Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2015-2020 (SNDAR) au fost îndeplinite în termen.

 

PDF icon Raport SNDAR 2017.pdf

 

PDF icon Raport SNDAR 2016.pdf

 

PDF icon Raport SNDAR 2014-2015.pdf 

 


2018-04-25

 

Raport anual privind implementarea Programului IFAD în perioada anului 2017

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IRECR), al șaselea IFAD a fost conceput pentru a fi implementat pe parcursul unei perioade de 72 de luni, începând cu data de 25 august 2014 și finalizând data de 25 august 2020.

Scopul general al programului este de a permite populației țintă să-și mărească veniturile și să își consolideze rezistența față de schimbările climatice. Programul are o acoperire națională, cu excepția Resilienței Schimbărilor Climatice, componentă care se va concentra asupra zonelor vulnerabile predominant în raioanele centrale și sudice.

Obiectivele programului sunt de a îmbunătăți capacități adaptarea agricultorilor la schimbările climatice pentru a se asigura o mai mare valoare a veniturilor; de a îmbunătăți accesul la dezvoltarea capacităților întreprinderilor, a serviciilor financiare și a antreprenoriatului, precum și de a îmbunătăți productivitatea și competitivitatea  beneficiarilor, creșterea investițiilor și a afacerilor.

 În documentul din atașament, puteți vizualiza raportul de activitate al programului pentru perioada anului 2017.

 

PDF icon IRECR_Annual Report_2017.pdf

 

 


2018-04-25

 

Raportul Programului Livada Moldovei si Filiera Vinului, pentru perioada anului 2017


Proiectul "Livada Moldovei" (Proiect) este finanțat dintr-un împrumut de 120 milioane EUR oferit de către Uniunea Europeană Banca de Investiții (BEI) în baza Contractului de Finanțare (FC) semnat cu Guvernul Republicii Moldova la 31 iulie 2014.
FC a fost declarată eficace de BEI la 27 mai 2016 și a fost lansată oficial în iulie 2016.
Astfel, din 27 mai 2016, Proiectul este operațional și va fi astfel 6 ani de la data intrării în vigoare implementarea cu succes a tuturor componentelor Proiectului, așa cum este asigurată de FC, precum și de către Modificări aduse.

Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol (Filiera Vinului) a fost conceput de către Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a soluționa vulnerabilitățile structurale din industria vitivinicolă a Moldovei. Conform Contractului de Finanțare semnat la 23 noiembrie 2010, BEI acordă Republicii Moldova un împrumut în mărime de 75 milioane EUR, destinat realizării Programului.
Scopul Programului este de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din țară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.).
Obiectivele Programului:

  • Restructurarea sectorului vitivinicol și a industriilor conexe (producerea ambalajului, etichetelor, dopurilor, etc.);
  • Îmbunătățirea calității și consistenței vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală și livrarea produselor;
  • Diversificarea piețelor de desfacere ale țării prin asigurarea autenticității producției vinicole fabricate.


Prezentul Raport a fost elaborat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectului de Restructurare a Sectorului Vinicol (UIP) și reflectă activitățile implementate în cadrul Proiectului Fruit Garden și Programului Filiera Vinului pentru anul 2017.

 

Microsoft Office document icon Raport 2017 Programul Filiera Vinului Iurie Brumarel.doc
Microsoft Office document icon Raport 2017 Proiectul Livada Moldovei Iurie Brumarel.doc

  


2018-04-23

 

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA (MAC-P) Rezultate atinse în anul 2017

 

Proiectul Agricultura Competitivă va contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în Programul Guvernului 2015-2018, bazat pe investiții, inovare și competitivitate. Proiectul va sprijini acțiunile ample de reformă ale programului care vizează creşterea competitivităţii la export, atragerea de investiţii şi realizarea integrării comerciale mai strânse cu UE. În special, proiectul va sprijini agenda de reformă a Guvernului în domeniul siguranţei și calității alimentelor, eforturile de îmbunătăţire a oportunităților de piață pentru agricultori prin suport investiţional (pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare) şi sprijin pentru dezvoltarea instituţională (crearea și consolidarea grupurilor de producători), precum şi eforturile de a integra utilizarea de bune practici agricole şi de management durabil al terenurilor. Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.

 

PDF icon Raport_2017MACP_-final.pdf

 

 


 2018-01-03

Raportul de totalizare cu privire la rezultatele activității antigrindină în Republica Moldova în anul 2017 al Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice 

 

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este o instituție creată special în calitate de instrument de combatere activă și operativă a fenomenelor hidrometeo și climaterice negative, ce au loc periodic pe teritoriul țării noastre, cu orientare directă și nemiglocită către interesele producătorilor agricoli, dar și al milioanelor de locuitori din mediul rural pentru protejarea totală, sau, cel puțin, diminuarea pierderilor, cauzate de grindină și ploi torențiale.

 

În anul 2017, Serviciul a efectuat operațiuni de combatere a grindinei pe un teritoriu total de 1,665 mil ha. Pe teritoriul protejat sunt amplasate deja 132 puncte rachetare, înzestrate cu proiectile de diferite tipuri și capacități, au fost acoperite 24 raqioane. Activitățile de desfășurare a instalațiilor continuă – numai în anul 2017 au fost deschise 17 puncte rachetare noi, o bună parte din ele prin parteneriat public – privat, suprafața protejată s-a majorat cu 11% sau 215 mii ha.

 

B  una organizare aduce după sine și eficiență – operațiunile de protecție, efectuate de către Serviciul Special în 2017 au atins un grad de eficacitate foarte înalt: în anul de raportare au fost afectate doar 67,6 ha teren agricol sau circa 4 ha la fiecare 100 mii ha teren protajat.

 

În anul ce s-a început – o nouă sarcină – majorarea suprafețelor protejate pănă la acoperirea totală.

 

Ghenadie Onceanu, Iurie Mudrea.

Tel: 0 22 403 416, 0 22 220 585.

E-mail: antigrindinamd@gmail.com.   iurie.mudrea@madrm.gov.md

 

PDF icon Raport - rezultatele protecției antigrindină 2017.pdf