Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Mesajul ministrului Iordanca-Rodica Iordanov cu prilejul campaniei „Iulie fără Plastic”

Published on: V, 07/14/2023 - 15:25

Campania „Iulie fără Plastic” este un prilej de a semnala o problemă, care devine tot mai gravă în întreaga lume: poluarea cu plastic. Există studii care arată, că 90% din plasticul produs la nivel global nu a fost niciodată reciclat. Tocmai din acest motiv poluarea cu plastic reprezintă o problemă deosebit de gravă pentru mediu.

 

La moment, în Republica Moldova încă mai există localități rurale unde lipsește sistemul de colectare a deșeurilor de la gospodăriile casnice, ceea ce reprezintă una dintre cauzele de apariție și extindere a gunoiștilor neautorizate. Ponderea plasticului, din cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate la gunoiști, este  în continuă creștere. Mai mult, arderea plasticului în spații deschise, cum mai practică unii cetățeni, inclusiv utilizarea acestuia în perioada rece a anului în calitate de carburant, este periculoasă atât pentru sănătatea omului, cât și  pentru mediu.

 

Chiar și în localitățile unde există sisteme municipale de colectare a deșeurilor, mai e loc pentru dezvoltarea colectării selective de la sursă, în special a ambalajelor de plastic. O preocupare de bază este problema ambalajelor de unică folosință.  

 

Prin dezvoltarea continuă a politicii în domeniul mediului și managementului deșeurilor, Ministerul Mediului se aliniază treptat la cerințele politicilor UE, contribuind astfel la prevenirea poluării cu plastic prin introducerea interdicțiilor la plasarea pe piață a produselor de unică folosință (reglementări stabilite de Legea nr. 231/2010  cu privire la comerțul interior și Legea nr. 209/2016 privind deșeurile). Astfel, prima etapă a fost axată pe interzicerea și reducerea folosirii excesive a produselor din plastic.   

 

Acest fapt a condus la identificarea unor soluții alternative de către agenții economici, care plasau pe piață produse de unică folosință  (pungi, farfurii, pahare, paie din plastic etc), cu înlocuirea acestora prin alte produse reciclabile sau biodegradabile. Respectiv, constatăm că percepția treptat se schimbă, atât la comercianți, cât și la consumatori, deoarece majoritatea produselor de unică folosință sunt pe bază de hârtie sau sunt confecționate pe bază de produse vegetale biodegradabile. 

 

A doua etapă importantă este axată pe responsabilizarea agenților economici cu implicarea acestora în reducerea cantităților de plastic și deșeurilor generate de plastic, aplicând principiul responsabilității extinse a producătorului (REP), stabilit de Legea privind deșeurile și de Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (H.G.nr. 560/2020). Din anul 2020 acest mecanism a fost implementat și în Republica Moldova. Obligațiunea producătorilor de ambalaje de plastic de a se înregistra și de a raporta către Agenția de Mediu se realizează pe parcursul acestui an (2023), iar obiectivul minim de valorificare prin reciclare a ambalajul de plastic este de 10%.  Primele rezultate oficiale privind implementarea REP și atingerea țintelor vor fi publicate de Agenția de Mediu în anul 2024.

 

De rând cu mecanismele aprobate și puse în aplicare, Ministerul Mediului planifică să introducă un instrument mai eficient pentru implementarea REP, care la fel urmează a fi utilizat la nivel național – Sistemul Depozit (DRS – Deposit Refund System). Aceste reglementări, urmează a fi adoptate până la finele anului curent prin prisma modificărilor Legii privind deșeurile. Cel mai important lucru este că s-a demonstrat faptul, că nici o altă metodă de colectare nu poate recupera în mod eficient 90% din recipientele de băuturi pentru reciclare în circuit închis cum o face DRS, de aceea acest sistem sa va aplica și în Republica Moldova.

 

Concomitent cu acțiunile de reglementare în derulare, Ministerul Mediului cooperează activ cu ONG-urile de mediu, care, în baza unor studii realizate pe plastic, conturează noile direcții prioritare în domeniul prevenirii poluării cu plastic, având la bază directivele UE, inclusiv și noul tratat internațional care urmează a fi elaborat și aprobat până în anul 2025.

 

Un rol semnificativ în reducerea deșeurilor din plastic va juca și construcția noii infrastructuri de management al deșeurilor la nivel regional, începând cu anul 2024, având la bază Strategia de gestionare a deșeurilor.

 

În acest sens, scopul nostru comun este să reducem la maximum utilizarea produselor din plastic – prin consum ecorațional. Să educăm generațiile viitoare prin prisma unei economii circulare, aplicând toate instrumentele necesare  pentru atingerea acestui scop.

 

Pentru a salva planeta de poluarea cu plastic, Vă îndemnăm să folosim obiecte din materiale alternative, care pot fi reciclate sau utilizare multiplu, să reducem la maximum sau să renunțăm la folosirea obiectelor din plastic, și să mărim cantitățile de plastic reciclat, așa încât o cerere mai mică din partea consumatorilor să determine o ofertă diminuată pentru produsele din plastic din partea agenților economici. O economie circulară fără plastic de unică folosință, cu materiale reutilizabile, este obiectivul nostru strategic.

 

Ministerul Mediului s-a alăturat campaniei „Iulie fără plastic”. Prea mult timp s-a ignorat această problemă globală la agravarea căreia contribuim cu toți. Vă îndemnăm să adoptăm un comportament prietenos mediului, prin care să reducem cantitățile de plastic și să salvăm natura.