Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

La Ministerul Mediului s-a discutat despre economia circulară ca obiectiv strategic

Published on: M, 05/23/2023 - 16:15

Crearea unor mecanisme de stimulare a businessului ce promovează economia verde, promovarea unei politici fiscale în vederea susținerii acesteia și a inovațiilor ecologice sunt doar câteva dintre propunerile lansate în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului Programului pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2023-2027. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, instituțiilor publice și asociațiilor obștești, inclusiv membrii Grupului de lucru interministerial pentru promovarea economiei verzi și circulare.

 

Importanța economiei verzi și circulare poate fi văzută din mai multe perspective. În primul rând, aceste abordări pot ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor forme de poluare, protejând astfel mediul înconjurător și promovând un viitor durabil pentru generațiile viitoare. În plus, economia verde și circulară vizează, de asemenea, reducerea sărăciei și a șomajului, oferind oportunități suplimentare de creare a noi locuri de muncă în domeniile asociate de utilizare a energiilor regenerabile, reciclarea deșeurilor și dezvoltarea  altor servicii esențiale pentru trai în zonele rurale.

 

„Ca parte componentă a promovării principiilor economiei circulare, de reducere a emisiilor și de decuplare a creșterii economice de la utilizarea resurselor naturale, acțiunile propuse în noul Program pot contribui la atingerea obiectivelor strategice ale țării privind dezvoltarea cu emisii reduse și de gestionare durabilă a deșeurilor”, a remarcat Aliona Rusnac, secretar de stat al Ministerului Mediului.

 

Promovarea inovațiilor ecologice în activitatea economică reprezintă o soluție în adaptarea companiilor la noile provocări și în dezvoltarea unei economii durabile și sustenabile, care totodată să fie capabilă să facă față concurenței de pe piață. Mai mult, susținerea eco-inovațiilor reprezintă o prioritate pentru Guvern, cu impact pentru antreprenori, dar și pentru noi ca țară. Aceasta contribuie la îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor în economie și la reducerea impactului negativ al activității umane asupra mediului.

 

Programul pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2023-2027 este un document de politici publice pe termen mediu (5 ani), care derivă din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, proiectul Strategiei de Mediu 2030, obiectivele Pactului Verde European și rezultatele atinse ca urmare a implementării Programului de promovare a economiei verzi în Republica Moldova pentru anii 2018-2020, respectiv a realizării Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Elaborarea Programului este coordonată de Grupul de lucru interministerial pentru promovarea economiei verzi și circulare.

 

Elaborarea Programului și activitatea Grupului de lucru sunt susținute de programul EU4Environment Green Economy (Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde), finanțat de UE, ca parte a componentei privind „Promovarea economiei verzi, coerența politicilor și coordonarea trans-sectorială”. Programul pentru promovarea economiei verzi pentru anii 2023-2027 este implementat de Programul ONU pentru Mediu (UNEP).