Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Fri, 12/20/2019 - 10:48

În perioada 10 decembrie – 11 decembrie 2019, dna Mariana Petreanu, specialist principal al Direcţiei Evaluarea de Mediu și Expertiza Ecologică din cadrul Agenției de Mediu, a participat la Atelierul de lucru multifuncțional TAIEX (Instrument de asistență tehnică și schimb de informații a Comisiei Europene) privind ,,Utilizarea Plasticului de unică folosință” organizat de Agenția Slovacă de Mediu.
 
Atelierul de lucru a avut ca scop oferirea consultanței și îndrumărilor reprezentanților benef
Romanian
Published on: Thu, 12/19/2019 - 10:22

Săptămâna aceasta în cadrul Agenției de Mediu au avut mai multe ședințe referitor la aspectele de organizare și punere în aplicare a ghișeului unic la eliberarea actelor permisive în cadrul Agenției de Mediu.

 

Organizarea activității ghișeului unic de primire a solicitărilor pentru acte permisive și ținerea registrului cererilor și a actelor permisive, se efectuează prin separarea de funcția de ținere a corespondenței generale.

 

Romanian
Published on: Wed, 12/18/2019 - 13:00

Reprezentanți ai ministerelor de resort și instituțiilor publice, printre care și reprezentantul Agenției de Mediu, au participat în data de 17 decembrie curent, la un Atelier de lucru privind rezultatele procesului de revizuire a indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptați la nivel de țară.

 

Romanian
Published on: Tue, 12/17/2019 - 15:18

Agenția de Mediu va beneficia de suport consultativ în vederea punerii în aplicare și consolidării sistemului național de monitorizare și raportare (SNMR) a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Pe data de 16 decembrie 2019 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la Atelierul național consultativ privind consolidarea sistemului național de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor gazelor cu efect de seră în conformitate cu cadrul de reglementare cu nivel înalt de transparență pentru acțiuni și suport al Acordului de la Paris.

Romanian
Published on: Fri, 12/13/2019 - 15:29

La data de 12.12.2019, la solicitarea unor cetățeni, echipa Laboratorului de Referință din cadrul Agenției de Mediu, împreună cu reprezentanții Preturii sectorului Centru al mun. Chișinău, reprezentanții Î. M. Regia „Exdrupo” și inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Chișinău, au ieșit la fața locului, unde au prelevat probe de apă din canalul de ape meteorice din str. Tăbăcăria Veche, intersecție cu str. Haltei.

 

Romanian
Published on: Wed, 12/11/2019 - 15:43

La solicitarea Inspecției pentru Protecția Mediului Cantemir, la data de 03 decembrie 2019, reprezentanții Laboratorului de Referință din cadrul Agenției de Mediu, au prelevat probe de apă din râul Tigheci, sectorul satelor Hănăseni și Porumbești, în scopul determinării calității apei de suprafață, conform indicilor de analiză – pH, oxigenul dizolvat (O2), materii în suspensie (MS), consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (N/NH4), nitriți (NO2), nitrați (NO3) .

 

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț