Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Fri, 07/24/2020 - 11:54

Deşi necesitatea educației ecologice a fost recunoscută mult mai devreme atât prin lucrări teoretice, cât şi prin activitatea mai multor naturalişti, lucrările care abordează strict problematica educaţiei ecologice au început să apară abia cu câteva decenii în urmă.

Romanian
Published on: Fri, 07/10/2020 - 15:42

Activitatea Agenției de Mediu este în strânsă dependenţă de modul în care este perceput rolul acestei autorități publice, precum şi de înţelegerea importanţei pentru societate a rezultatelor activităţii acesteia în ansamblu.

 

Stabilirea dialogului cu societatea civilă în vederea promovării politicii statului în domeniul protecției mediului înconjurător și motivarea participării active a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea și a altor părţi interesate la procesul decizional este una dintre prioritățile pentru Agenției de Mediu.

 

Romanian
Published on: Mon, 06/29/2020 - 09:20

În data de 29 iunie a fiecărui an cele 14 țări din bazinul Dunării sărbătoresc împreună Ziua Dunării.

Ziua Dunării înseamnă solidaritate între popoarele care împart acest bun comun, în ciuda diferențelor de culturi și istorii, având o dorință comună — responsabilitatea de a proteja această resursă prețioasă.

Romanian
Published on: Fri, 06/26/2020 - 08:59

De la minunatele păduri tropicale ale lumii la micile parcuri și grădini, de la balena albastră la ciupercile microscopice, biodiversitatea ilustrează extraordinara varietate a vieții pe Pământ.

Romanian
Published on: Thu, 06/25/2020 - 06:20

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) a lansat un concurs de fotografie la 5 iunie 2020 cu titlul: „Oamenii blocați, natura deblocată: un concurs global de fotografie despre floră și faună pe vremea COVID-19 în sprijinul restaură

Romanian
Published on: Mon, 06/22/2020 - 13:09

Pe data de 18 iunie, 2020, reprezentanți ai Agenției de Mediu și Biroului Național de Statistică, beneficiari direcți ai proiectului Comisiei Europene implementarea principiilor și practicilor “Sistemului Partajat de Informații de Mediu (ENI SEIS II East) au participat la webinarul Regional „Evaluarea Periodică de Mediu”, alături de țările partenere din regiunea Parteneriatului Estic.

 

 

 

Romanian
Published on: Fri, 06/19/2020 - 21:10

În cadrul proiectului „Implementarea principiilor și practicilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu ENI SEIS II East”, experții de la Agenția Europeană de Mediu, Institutul Norvegian pentru Cercetare pe Aer (NILU) și 4sfera Innova, dezvoltă un instrument pentru managementul eficient al datelor pe calitatea aerului, care permite raportarea electronică pentru vizualizarea datelor în timp real pe serviciul online al Agenției Europene de Mediu și al Comisiei Europene, Indicele European al Calității Aerului (The European Air Quality Index).

Romanian
Published on: Wed, 06/17/2020 - 10:09

Astăzi, 17 iunie este marcată Ziua Mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Scopul acestui eveniment este conștientizarea publicului referitor la eforturile internaționale în combaterea deșertificării și a secetei, pentru a reaminti tuturor că atenuarea degradării terenurilor este realizabilă prin implicarea puternică a comunității și cooperarea la toate nivelurile.

 

Romanian
Published on: Sat, 06/13/2020 - 10:03

Astăzi, 13.06.2020 se împlinesc doi ani de la crearea Agenției de Mediu, prin Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018, ca urmare a inițierii procesului de reformă instituțională în domeniul protecției mediului.

În scurta perioadă de activitate cu un buget auster, lipsă de personal și insuficiență a numărului de unități, care să asigure implementarea prevederilor Acordului de Asociere și a legislației noi de mediu aprobată recent, Agenția de Mediu a realizat acțiuni cu rezultate remarcante.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț