Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Fri, 09/18/2020 - 08:42

An de an, la 18 septembrie este marcată Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei. Este o inițiativă globală menită să consolideze implicarea și conștientizarea publicului cu privire la protecția resurselor de apă din întreaga lume, asigurându-se că cetățenii sunt împuterniciți să efectueze monitorizarea standard a surselor lor locale de apă.

 

Această zi a fost iniţiată în anul 2003, de America's Clean Water Foundation, cu scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele legate de poluarea apei.

 

Romanian
Published on: Wed, 09/16/2020 - 10:30

Astăzi, 16 septembrie este Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon. Acest eveniment face parte din calendarul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi marchează semnarea în 16 septembrie 1987 a Protocolului de la Montreal privind Substanţele care Distrug Stratul de Ozon (ODS).

Romanian
Published on: Mon, 09/07/2020 - 10:05

Astăzi, 7 septembrie în premieră este marcată Ziua internațională a aerului curat pentru cerul albastru în conformitate cu rezoluția Adunării generale a Organizației Națiunilor Unite din 19 decembrie 2019. Republica Moldova, fiind parte a Convenției Națiunilor Unite asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, se alăture acestui eveniment internațional.

 

Romanian
Published on: Wed, 08/12/2020 - 10:46

 Conceptul unei zile internaționale pentru elefanți a fost introdus pentru prima oară de Michael Clark și Patricia Simms din Canazwest Pictures, Canada, și Sivaporn Dardarananda din Fundația pentru Reintroducerea Elefanților din Thailanda în 2011.

Romanian
Published on: Tue, 08/11/2020 - 12:09

În perioada 30 iulie - 5 august 2020 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la seminarele de instruire privind aspectele de aplicare a articolelor privind autorizarea, raportarea datelor si controlul din Legea nr. 209/2016 privind deseurile, organizate de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului în cadrul proiectului „Suport pentru aplicarea legislatiei privind deșeurile in Republica Moldova", implementat cu suportul financiar din partea Agentiei Slovace pentru Dezvoltare si Cooperare.

Romanian
Published on: Tue, 08/11/2020 - 11:05

Agenția de Mediu, în scopul exprimării dezacordului cu informația mediatizată în ultimile zile în spațiul mediatic privitor la nivelul de poluare a aerului atmosferic în mun. Chișinău și Bălți, informează.

Romanian
Published on: Fri, 08/07/2020 - 12:18

Agricultura reprezintă una din ramurile de bază ale economiei Republicii Moldova, iar terenurile agricole, inclusiv cele arabile, pășuni, plantații multianuale dețin circa 74% din suprafața totală a țării. În scopul sporirii cantității produselor agricole, producătorii utilizează îngrășăminte chimice, organice și produse de uz fitosanitar uneori fără respectarea cerințelor corespunzătoare, producând impact major asupra apelor de suprafață și subterane.

Poluarea din activităţi agricole poate fi cauzată de surse punctiforme sau difuze.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț