Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Monitorigul resurselor naturale

Unul din factorii principali care stau la baza dezvoltării social-economice a oricărui stat, este existența și utilizarea rațională a rezervelor de resurse naturale.

 

În acest scop, în cadrul Agenției de Mediu a fost creată Direcția monitoringul resurselor naturale, care va realiza supravegherea și evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative și cantitative ale resurselor naturale din Republica Moldova.

 

Monitoringul resurselor naturale va fi organizat pe diverse nivele alcătuite din:

a)     sistemul de obținere a datelor și informațiilor privind starea resurselor naturale;

b)    sistemul de analiză și validare a informațiilor obținute;

c)     stocarea și prelucrarea datelor obținute: crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale;

d)    evaluarea datelor prelucrate în concordanță cu prevederile legale din domeniu, elaborarea deciziilor, programelor și strategiilor pe termen scurt, mediu și lung.

 

Pentru anul 2019, Agenția de Mediu va evalua actualul sistem de monitoring al stării resurselor naturale și va identifica necesitatea de dezvoltare a acestuia, elaborînd un proiect de act normativ, care să reglementeze constituirea, organizarea și funcționarea sistemului de monitoring ecologic integrat și elaborarea listei indicatorilor statistici de mediu pentru monitorizare.

 

Îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor stabilite vor avea ca rezultat cunoașterea stării actuale pentru fiecare categorie de resurse naturale, monitorizarea continuă a evoluției și implicațiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de elaborarea propunerilor de modificare/ajustare a documentelor de politici, actelor normative în domeniul gestionării ariilor naturale protejate de stat, protecției și conservării biodiversității, fondului forestier, fondului cinegetic și al spațiilor verzi.

 

Cadastre

Certificate privind înregistrarea colecției de animale sau plante

Informație privind starea spațiilor verzi

Planurile de managment pentru zonele RAMSAR ,,Nistul de jos” și ,,Unguri Holoșnița”