Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ședința de lucru referitor la deșeurile de echipamente electrice și electronice

Published on: Thu, 12/05/2019 - 15:08
Press Release Type: 

La data de 03.12.2019, Direcția reglementare și acte permisive de mediu din cadrul Agenției de Mediu, a organizat ședința de lucru privind abordarea aspectelor ce țin de implementarea prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și a Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2019.

 

Ședința a fost organizată ca urmare a adresării Uniunii Persoanelor Juridice „Eco-Green” – sistemul colectiv, care realizează obligațiile producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, prevăzute în art. 12 din Legea privind deșeurile. La ședință au participat reprezentanți ai Uniunii Juridice „Eco-Green”, producătorilor EEE, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Oficiului Prevenirea Poluării Mediului și Agenției de Mediu.

 

 

 

La momentul actual, Uniunea Persoanelor Juridice „Eco-Green” este unicul sistem colectiv care acționează în numele producătorilor de echipamente electrice și electronice S.R.L. „Sun Communications și S.A. „Orange Moldova” prin preluarea și onorarea responsabilității de gestionare a deșeurilor. Totodată acest sistem colectiv s-a creat conform H.G. nr.212/2018 și a obținut Autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor la desfășurarea a activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului prin sistem colectiv. S.R.L. „Sun Communications și S.A. „Orange Moldova” importatori de echipamente electrice și electronice, care fac parte din acest sistem colectiv au obținut număr de

 

înregistrare în lista Producătorilor prin intermediul Sistemului informațional integrat de mediu „Managementul deșeurilor”, conform prevederilor art. 33 din Legea privind deșeurile.

 

În cadrul ședinție au fost puse în discuție mai multe subiecte, ca: procedura de colectarea separată a DEEE și ținerea strictă a evidenței la punctele de colectare, realizarea țintelor de reciclare, recuperarea, exportul transfrontier și eliminarea DEEE în conformitate cu actele normative, asigurarea condițiilor contractuale privind gestionarea deșeurilor.

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, producătorii existenți pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vândute EEEîn maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire. Producătorii noi intrați pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la înregistrarea la Agenție Servicii publice, până la inițierea activității de plasare pe piață a EEE.

 

Responsabilitatea extinsă a producătorului reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz. Activitățile pentru aplicarea responsabilității extinse a producătorului vezează măsurile de acceptare a produselor returnate și a deșeurilor care rămîn după utilizarea respectivelor produse, precum și gestionarea ulterioară a deșeurilor și asigurarea financiară pentru aceste activități.