Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Depunerea jurămîntului de către funcționarul debutant a Agenției de Mediu

Published on: Wed, 12/04/2019 - 15:44
Press Release Type: 

La, 04 decembrie 2019, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de 6 luni a funcționarului public debutant, un angajat a Agenției de Mediu din cadrul Direcției management informațional integrat de mediu a depus jurămîntul funcționarului public.

 

Conform Legii nr.158/2008 (art.32), funcționarul public depune jurămînt de credinţă: să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească în mod conștiicios obligațiile ce le revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

 

Ceremonia s-a desfășurat în prezența domnului Gheorghe Radu, Director adjunct al Agenției de Mediu, conducerii Direcției și a mentorilor, care au felicitat pe noul funcționar public, exprimîndu-și convingerea că confirmarea în funcția publică constituie primul pas către o carieră de succes.