Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Caz de poluare a bazinului acvatic din sectorul Rîșcani

Published on: Wed, 10/09/2019 - 09:41
Press Release Type: 

Agenția de Mediu s-a autosesizat urmare postării pe pagina de Facebook a Grupului pescarilor din Republica Moldova privind gradul de turbiditate înaltă a apei și moartea cîtorva pești în lacul din sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, perimetrul străzilor N. Dimo și M. Costin.

 

Colaboratorii Laboratorului de referință al Agenției de Mediu au prelevat o probă de apă. La locul sursei de apă, prin test rapid, a fost verificat conținutul de oxigen dizolvat în apă, care indica -1,27 mg/L, ceea ce dovedește că calitatea apei acestui bazin acvatic nu corespunde normelor la parametrul dat, norma de oxigen dizolvat pentru această perioadă a anului fiind 6mg/L.

Scăderea cantităţii de oxigen din apă determină:

- pierderea caracterului de prospeţime a apei;

- micşorarea capacităţii de autopurificare a apelor naturale, favorizînd persistenţa poluării, inclusiv procesul de eutrofizare cu toate efectele ei negative.

 

Totodată informăm că, cantitatea de oxigen dizolvat în apă reprezintă un indicator chimic de poluare a apei (apă potabilă, de fîntînă, din rîuri și lacuri). Oxigenul se găseşte dizolvat în apă, sub formă de molecule O2 și provine din: dizolvarea oxigenului din aerul atmosferic, în contact cu apa. Din acest motiv apele de suprafaţă conţin mai mult oxigen, decît apele subterane. Solubilitatea oxigenului este influenţată de: temperatura aerului, temperatura apei, presiunea atmosfericã, lumină, climă, suprafaţa de contact, compoziţia chimică şi biologică a apei.

Referitor la cazul dat, rezultatele analizei de laborator la ceilalți parametri de calitate a apei vor fi prezentate și plasate pe pagina web a Agenției de Mediu în următoarele zile.