Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Solidari la campania de salubrizare a rîului Bîc ”IUBEȘTE-ȚI RÎUL”

Published on: Mon, 09/23/2019 - 10:21
Press Release Type: 

La data de 21.09.2019 Agenția de Mediu a participat la campania de salubrizare a rîului Bîc ”IUBEȘTE-ȚI RÎUL”, organizată de Ministeru Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și AO ,,Centrul National de Mediu”.

 

Scopul acestei acțiuni a avut menirea să sensibilizeze opinia publică despre necesitatea protecției rîurilor în Republica Moldova.

 

Gestionarea durabilă a resurselor acvatice este o activitate la care trebuie să participe întreaga societate și acest lucru trebuie făcut conștient și cu regularitate. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul fundamental de a avea acces suficient la apă curată. Necunoașterea valorii economice și ecologice a apei în toate formele ei de utilizare a condus la poluarea și exploatarea irațională a resurselor de apă.

 

Prin urmare, Agenția de Mediu vine cu îndemnul către fiecare cetățean de-a conștientiza importanța apei – izvorul vieții – în toate domeniile de activitate, contribuind la protecția și utilzarea rațională a acestei bogății.

 

Să depunem cu toţii eforturi ca apele din țară să fie cît mai bine gestionate şi cît mai curate, iar acțiunile de salubrizare, mai cu seamă, a surselor de apă să devină parte din activitățile cotidiene.