Main menu

Minister

Secretar general al ministerului

Pșenicinîi Igor

Secretar general al ministerului

 

Data nașterii: 09/09/1983

 

Educație și formare:

 

2007 – 2008   Magistru în Drept economic, Academia de studii Economice a Republicii Moldova, Facultatea Drept economic

 

2002 – 2007   Licențiat în Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

 

2017   Cursuri de dezvoltare profesională „Managementul și elaborarea programelor/proiectelor”, Academia de Administrare Publică

 

2016   Sub-regional training on Timber, Themis Network, Bosnia și Herțegovina

 

2016   Sub-regional Training on Transboundary Shipment of Waste and Port Inspection, Themis Network, Muntenegru

 

2016    Mediator atestat, Ministerul Justiției al Republicii Moldova

 

2015   Mediator - cursuri de formare a mediatorilor,Universitatea de Studii Politice și Europene „Constantin Stere”

 

2015    Regional training on Enforcement and Inspection Techniques, Themis Network, Portugalia

 

2013   Cursuri de formare profesională „Abilități Manageriale„, „Elaborarea și Coordonarea Proiectelor de Acte Normative”, Academia de Administrare Publică

 

Experiența profesională:

 

noiembrie 2021 - prezent    Secretar general al Ministerului Mediului

 

septembrie 2021 - noiembrie 2021   Șef al Serviciului juridic, Ministerul Mediului

 

octombrie 2018 - septembrie 2021   Șef al Direcției juridice, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

octombrie 2012 - octombrie 2018   Șef al Secției juridice, Inspectoratul Ecologic de Stat al Ministerului Mediului
 

iunie 2012 - octombrie 2012   Specialist principal, Secția evaluare, analiză și control, Direcția organizatorică, metodologie și control Serviciul Stare Civilă, Ministerul Justiției al Republicii Moldova

 

2008 - 2012   Specialist principal, Direcția sisteme informaționale stare civilă, Serviciul Stare Civilă, Ministerul Justiției al Republicii Moldova

 

octombrie 2008  - decembrie 2008    Inspector, Direcția sisteme informaționale stare civilă,  Serviciul Stare Civilă, Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

 

2007 - 2008   Operator, Secția actualizarea registrelor electronice stare civilă, ÎS „CRIS „Registru”, Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

 

 

Limbi vorbite: română, engleză, rusă