Noutăți

Media

Anunțuri


2022-12-01

ANUNȚ privind organizarea dezbaterilor publice asupra Raportului privind evaluarea strategică de mediu pentru proiectul Programului de dezvoltare cu emisii reduse până în 2030 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acestuia 

 


2022-11-08

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

 


2022-11-08

Relaunched: Selection of Service Provider to Support Conservation Agriculture Activities within Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2022-10-18

Apel de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor

 


2022-10-18

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-10-11

Selection of Service Provider to Support Conservation Agriculture Activities within Talent Retention for Rural Transformation Project

 


2022-09-06

,, Invitatie la licitatie: „Lucrări de înființare perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (16 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-09-05

Extins prin Relansare: Invitație la licitație „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”

 


2022-09-05

Relaunched: Selection of Service Provider to Support On-Farm Climate Adaptive Water Management Activities within Talent Retention for Rural Transformation Program

 


2022-08-25

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor pentru consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova

 


2022-08-12

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-04-27

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor pentru Autoritățile Publice Locale

 


2022-04-01

Extins prin relansare. Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor pentru Autoritățile Publice Locale

 


2022-03-02

APEL I: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

 


2022-02-16

“Relaunched” Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-02-09

Extins (prin relansare) UCIP IFAD angajează Asistent în procurări

 


2022-02-08

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” ( 9 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-02-04

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-02-04

“Relaunched” Adaptation Fund Specialist

 


2022-02-04

Operator tehnic în procurări

 


2022-01-31

“Relaunched” Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-01-28

Extins (prin relansare) “Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă”

 


2022-01-26

“Relaunched” Adaptation Fund Specialist

 


2022-01-26

UCIP IFAD angajează Asistent în procurări

 


2022-01-25

UCIP IFAD angajează Consultant granturi

 


2022-01-17

„Program de grant orientat săre îmbunătățirea gestionării unor fluxuri specifice de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz, destinat societății civile cu activități specifice protecției mediului și/sau mass-media. Apelul II.”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate (conform caietului de sarcini)”


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind uleiurilor uzate (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”  privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.  Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Ghidului privind punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind vehiculele scoase din uz (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”. Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Metodologiei pentru elaborarea programelor locale de gestionare a deșeurilor (conform caietului de sarcini)”

 


2022-01-17

„Anunț extins de participare în cadrul concursului lansat de către I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.  Atribuțiile expertului / consultantului constau în elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a actelor permisive în domeniul gestionării deșeurilor, care va include 2 secțiuni separate a unei hotărâri de Guvern pentru: Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor și Notificarea pentru exportul / tranzitul deșeurilor (conform caietului de sarcini), inclusiv elaborarea analizei impactului de reglementare. (conform caietului de sarcini).”

 


2022-01-14

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022

 


2022-01-13

Elaboration of normative acts, development of the Strategy and risk-based surveillance methodology for the SCA sector

 


2022-01-12

Extins (prin relansare) “Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă”

 


2022-01-11

Request for expressions of interest: Adaptation Fund Specialist (individual consultants)

 


2022-01-03

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2022-01-03

Extins (prin relansare) Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2021-12-22

Consultant individual pentru acordarea suportului la dezvoltarea componentei de Infrastructură în cadrul RRP

 


2021-12-20

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție a obiectelor de infrastructură construite din sursele financiare ale proiectelor IFAD VI și IFAD VII

 


2021-12-14

APEL III: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

 


2021-12-14

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea ghidurilor tehnologice pentru sectorul plante aromatice și medicinale și instruirea cultivatorilor de lavandă

 


2021-12-10

Concurs pentru selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi, pentru anul 2022

 


2021-12-01

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare/reabilitare a învelișurilor de ierburi” (10 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


 2021-12-01

Invitație la licitație: „Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”(11 loturi – a câte un lot per localitate)”

 


2021-11-29

Extins (prin relansare): Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii de consultanță pentru acordarea de servicii în scopul elaborării unui studiu privind managementul pășunilor comunale în Republica Moldova

 


2021-11-12

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

 


2021-11-03

UCIP IFAD invită prestatorii de servicii naționali și întreprinderile pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva” la sesiunea de informare și consultanță pre-licitație „Condiții de participare la licitațiile organizate de UCIP IFAD privind înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Rurală (PRR)”.

 


2021-10-15

Comunicat informativ cu privire la concursul în vederea selectării beneficiarilor pentru obţineiea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol din 15 septembrie 2021

 


2021-09-30

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea consultantului individual în elaborarea proiectelor de execuție la înființarea / reabilitarea învelișurilor de ierburi

 


 2021-09-27

Anunț cu privire la rezultatele evaluării dosarelor în cadrul Programului de grant aferent proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”