Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

DIVERSITATEA BIOLOGICĂ - sursă de viață. La 22 mai marcăm Ziua Internațională a Biodiversității.

Published on: Wed, 05/22/2019 - 17:08
Press Release Type: 

Ce este biodiversitatea?

Diversitatea biologică reprezintă variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexele ecologice, incluzînd diversitatea intraspecifică, interspecifică și diversitatea ecosistemelor.

 

Care este starea biodiversității?

Anual multe specii sunt declarate dispărute, pe măsură ce habitatele lor continuă să fie distruse, fragmentate sau poluate. Unele specii, inclusiv polenizatori, precum albinele și fluturii , care sunt vitali pentru bunăstarea noastră, au înregistrat o scădere dramatică a populațiilor din cauza utilizării pe scară largă a pesticidelor. Poluanții generați de divrese activități, precum și cele economice se acumulează în mediu, diminuînd capacitatea ecosistemelor de a se regenera și de a ne asigura servicii vitale. Degradarea mediului afectează nu numai plantele și animalele, ci și oamenii.

 

Importanța biodiversității pentru societatea umană

Pe langa faptul că oamenii sunt cea mai inteligentă specie de pe planetă, sunt și cea mai dependentă specie. Din timpuri preistorice, depindem de natură pentru a ne indeplini nevoile de bază. De-a lungul anilor, am ales să alterăm natura pentru nevoile noastre, și făcînd acest lucru, cu bună știință sau în necunostință de cauză, am dăunat împrejurimilor noastre. Se pare ca am uitat că noi depindem de natură mult mai mult decît depinde ea de noi. Există mulți ,,daca” atunci cînd este abordată importanța diversității biologice pentru noi.

Fiind conștienți de dependența omului de diversitatea biologică, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) la 20 decembrie 2000 a proclamat data adoptării Convenției pentru Diversitatea Biologică. Astfel, ca importanța protecției și conservării biodiversității să fie cunoscută la nivel mondial, în fiecare an, la data de 22 mai se celebrează Ziua Internațională a Biodiversității.

 

Tematica acestui an cu genericul ,,Biodiversitatea noastră, alimentația noastră, sănătatea noastră”, are scopul de a evidenția importanța agrobiodiversității pentru o alimentație sănătoasă, factor cheie în dezvoltarea sustenabilă a ecosistemelor agricole și sporirea bunăstării omenirii.

În ultimii 100 de ani, mai mult de 90% din soiurile de culturi au dispărut din cîmpurile fermierilor. Jumătate din rasele multor animale domestice au fost pierdute și toate zonele principale de pescuit ale lumii sunt exploatate acum la limitele lor sustenabile sau peste acestea.

Diversitatea genetică a formelor locale și a varietăților de plante cultivate este cea mai importantă parte din biodiversitatea planetei, care asigură milioane de oameni cu produse alimentare și reprezintă о sursă garantată de existență a generațiilor prezente și viitoare.

Soiurile locale ale plantelor cultivate s-au format în urma selecției artificiale, efectuată de populația rurală de-a lungul mai multor secole. Formele locale, fară îndoială, reprezintă о bogație națională și într-o măsură diferită asigură securitatea alimentară a populației.

De-a lungul secolului trecut, în Republica Moldova, cît și în alte tări, au avut loc schimbări profunde în sectorul agrar. Intensificarea producției agricole, utilizarea soiurilor înalt productive și a hibrizilor au substituit treptat soiurile tradiționale de pe cîmpuri. În prezent, spectrul și compoziția lor au crescut semnificativ, cu toate acestea, pentru unele specii încă s-a mai păstrat un anumit nivel de diversitate.

 

În prezent, resursele genetice vegetale sunt supuse unui pericol de dispariție sau de reducere semnificativă a numărului de populații și de eroziune genetică, exprimată prin pierderea unor gene și combinații de gene aflate în soiurile vechi de culturi agricole, adaptate la condițiile locale sau în rudele sălbatice ale plantelor cultivate.

 

 

Prin acest mesaj, Agenția de Mediu transmite publicului larg îndemnul de a conștientiza rolul agrobiodiversității în securitatea alimentară și existența durabilă a societății, precum și rolul speciilor în menținerea echilibrului ecologic în natură.

Să ne facem timp să contemplăm frumusețea și complexitatea speciilor din jurul nostru, recunoscînd că deși suntem consumatori, uneori ,,înrăiți”, avem datoria să trezim dragostea față de natură, să o cultivăm ca să transmitem generațiilor viitoare un tezaur variat al speciilor.

Alăturați-Vă acțiunilor la nivel internațional, acționați local și deveniți catalizatori ai schimbării!