Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Evenimentul de lansare a Sistemului Informațional Automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuitul „e-Pescuit”

Published on: Tue, 05/21/2019 - 16:36
Press Release Type: 

Astăzi, 21 mai în incinta Agenției de Mediu a avut loc lansarea Sistemului Informațional Automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuitul sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale „e-Pescuit”, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, societății civile și mass-media.

 

În cadrul evenimentului cuvînt de salut și prezentare au avut directorul Agenției de Mediu, dl Veaceslav DERMENJI și directorul adjunct al Agenției de Mediu, dl Gheorghe RADU.

 

Dl Sergiu CALDARE, șef adjunct al Direcției management informațional integrat de mediu, a prezentat în format video procedura tehnică de obținere online a permiselor pentru pescuit.

 

În timpul prezentării sistemului informațional au fost examinate cererile a doi pescari, care tocmai au venit la Agenția de Mediu pentru obținerea permiselor de pescuit și a fost demonstrat pe viu cum pot fi obținute acestea.

 

Sistemul „e-Pescuit” se încadrează în obiectivele de modernizare şi automatizare a proceselor de prestare a serviciilor publice, conform Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020, Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021 și Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), precum și pentru onorarea angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare.

 

Prestarea unor servicii publice eficace, moderne şi eficiente, care să apropie administrația publică de cetăţean, reprezintă una dintre priorităţile Agenției de Mediu, administraţie care răspunde cerinţelor societăţii democratice.

 

Imaginea fiecărei entități structurale ale administrației publice este determinată, în mod direct, de calitatea serviciilor publice prestate, întrucît acestea din urmă reprezintă interesul general al societăţii.

Eficiența SIA ,,e-Pescuit” a fost demonstrată din prima oră după lansarea SIA „e-Pescuit” , în decurs de 60 minute au fost examinate 93 de cereri pentru obținerea permiselor de pescuit.

https://www.youtube.com/watch?v=iFCzEbJliG8&feature=share&fbclid=IwAR3P-n9LDu32VXkZrJdp1yJnI8tpiop63TrYRxld7x5QSe9lMFR8c2cXARc

 

Pentru informații suplimentare referitor la funcționarea SIA „e-Pescuit” - tel.: 022 820 774