Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

STRATUL DE OZON – SCUT PROTECTOR

Published on: Mon, 05/20/2019 - 12:56
Press Release Type: 

Ce reprezintă acest strat?

Stratul de ozon, descoperit în 1913 de fizicienii francezi Charles Fabry şi Henri Buisson, este situat la altitudini cuprinse între 10 şi 50 de kilometri deasupra suprafeţei Pământului (în zona joasă a stratosferei).

 

Ozonosfera absoarbe 93-99% din razele ultraviolete care vin de la Soare şi care, altfel, ar afecta viaţa de pe Terra. Peste 90% din ozonul din atmosferă este prezent aici.
În 1974, doi oameni de ştiinţă americani au descoperit că substanţele chimice numite clorofluorocarburi (CFC) pot distruge molecula de ozon.

 

CFC scapă din sistemele de răcire ale frigiderelor, aparatelor de aer condiţionat, din spray-uri, din procesele de fabricaţie a spumelor industriale şi din procesele de spălare a metalelor şi a componentelor electronice. Apoi, ele urcă în straturile superioare ale atmosferei.

 

Fenomenul epuizării stratului de ozon duce la scăderea eficacităţii sistemului imunitar la apariţia infecțiilor, cancer de piele, cataracte şi orbirii, arsuri grave în zonele expuse la soare, reducerea culturilor şi, implicit, a cantităţii de hrană şi la distrugerea vieţii marine.

 

În ultimele decenii, stratul de ozon a avut de suferit, mai ales din cauza creşterii cantităţii de clorofluorcarburi şi bromofluorcarburi emise de om.

De ce apare numai la altitudini mare?

Ozonul fiind o moleculă de oxigen, conţine 3 atomi (O3), spre deosebire de molecula de oxigen obişnuită, care are 2 atomi (O2). În stratul de ozon are loc o tranformare continuă între diferitele forme de oxigen. Moleculele obișnuite de oxigen (O2), scindează în atomi de oxigen (O). Aceștia se unesc cu moleculele de oxigen formînd ozonul (O3). În timp, ozonul se descompune din nou în oxigen normal O2 și atomi singulari de oxigen (O).

 

Aceşti atomi liberi se deplasează nestînjeniţi prin stratosferă, pînă în clipa în care întîlnesc o moleculă de oxigen, de care se ataşează, formînd molecula de ozon (O3). Oxigenul molecular are capacitatea de a absorbi o parte dintre radiaţiile ultraviolete, tocmai prin procesul de formare a ozonului. Astfel, ozonul se formează doar în stratosferă, densitatea oxigenului fiind suficient de mare pentru a se produce disocierea moleculară. La altitudini mai mici, radiaţiile UV-C sunt deja absorbite.
Pentru a absorbi radiațiile, ozonul redevine oxigen.

 

Radiaţiile UV-B au exact energia necesară pentru a rupe legătura chimică a unui atom de oxigen din molecula de ozon. Aşadar, ozonul este generat şi distrus în permanenţă, dar, într-o atmosferă nepoluată, procesul se desfăşoară într-o stare de echilibru, cantitatea de ozon generată fiind aproximativ egală cu cea distrusă. Ozonul propriu-zis, molecula formată din trei atomi de oxigen, se formează prin acţiunea razelor solare de o anumită lungime de undă asupra moleculei biatomice de oxigen. Această reacţie se produce continuu de multe milioane de ani, iar stratul de ozon joacă rolul unui scut protector, care filtrează radiaţiile ultraviolete de tip B, mutagene pentru aproape toate organismele vii.

 

Ce reprezintă radiaţiile ultraviolete?

Acestea sunt împărţite în trei game, UV-A, cu lungimi de undă cuprinse între 315 şi 400 nm, UV-B, cu lungimi de undă cuprinse între 280 şi 315 nm şi UV-C, cu lungimi de undă mai mici de 280 nm. Pentru formarea ozonului sunt importante radiaţiile UV-C, care au suficient de multă energie pentru a rupe molecula de oxigen în doi atomi.

 

Care este starea scutului protector?

Diminuările stratului de ozon sunt exclusiv rezultatul poluării atmosferei de către om cu diferite substanțe chimice, cum ar fi clorfluorcarburile, cel mai agresiv devorator de ozon, (folosit ca agent de răcire la frigidere), hidroclorfluorcarburile, dar şi halonii, bromura de metil şi tetraclorura de carbon.

Clorfluorcarburile sunt nişte molecule mai uşoare decît aerul, imposibil a fi descompuse la altitudini mici, ele se ridică la altitudinea stratului de ozon, unde începe ,,măcelul”. Moleculele de clorfluorcarburi se descompun, sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete, clorul devenind astfel liber, rezistă în atmosferă de la 20 la 100 de ani şi intrînd într-o reacţie în lanţ cu ozonul stratosferic distruge sute de mii de molecule de ozon. Acest proces are ca rezultat ,,găurirea” stratului de ozon.

 

Prima mare gaură în stratul de ozon a fost depistată în 1979, după care a urmat o scădere continuă a nivelului de ozon la scara globală.

În 1985, a fost descoperită gaura din stratul de ozon, o vastă regiune situată deasupra Polului Sud în care ozonosfera se subţia semnificativ în timpul primăverii.

Dovezile ştiințifice privind influenţa activităţilor umane asupra acestui fenomen a condus la adoptarea Protocolului de la Montreal prin care, începând din 1989, au fost reglementate emisiile de substanțe chimice responsabile pentru distrugerea stratului de ozon.

 

Descoperirea unei găuri în stratul de ozon a fost una din cele mai semnificative realizări în domeniul mediului din timpurile moderne. Stratul de ozon din atmosfera Pământului absoarbe cea mai mare parte din razele ultraviolete care vin de la Soare, iar breşa, descoperită deasupra Antarcticii, amenință atît ecosistemul, cît şi viaţă de pe Terra.

Aceste substanțe au fost interzise prin Protocolul de la Montreal.

Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial ca cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului, pus vreodată în aplicare,un exemplu unic de colaborare şi parteneriat internaţional pentru protejarea patrimoniul comun al umanității şi al comunităţii mondiale. La sfârşitul anului 2009, punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal a făcut posibilă eliminarea a mai mult de 98% din nivelurile istorice de substanţe care distrug ozonul.

 

În septembrie 2014, Organizația Națiunilor Unite și Organizația Meteorologică Mondială au publicat un raport cu privire la evoluția stratului de ozon susținînd că acesta s-ar putea reface pînă la jumătatea secolului, urmare a măsurilor adoptate prin Protocolul de la Montreal. Conform raportului, stratul de ozon a scăzut la nivel global în anii '80 și la începutul anilor '90, a rămas relativ neschimbat începînd din 2000 și s-ar putea reface valorile din 1980 înainte de anul 2050.

 

Gaura din stratul de ozon este adesea confundată cu problema încălzirii globale. Deşi între ele există o anumită legătură, pentru că ozonul are contribuţia sa la efectul de seră, „gaura de ozon” constituie o problemă separată şi o dovadă în plus a efectelor nefaste ale activităţii omului asupra mediului.

 

Pașii progresului Republicii Moldova

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protecția stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și a Protocolului de la Montreal (Montreal, 16 septembrie 1987) în anul 1996 (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24. 07. 1996). Ratificînd Convenția și Protocolul, țara și-a asumat angajamentele să respecte și să îndeplinească prevederile și restricțiile acestor instrumente internaționale.

 

Pentru aceasta, prin Hotarîrea de Guvernul nr. 1064 din 11.11.1999 a fost aprobat Programul Național de suprimare eșalonată a substanțelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova, care corespunde cerințelor Comitetului Executiv al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal.

 

Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016 este aprobat Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020. Obiectivul general al prezentului Program este eliminarea completă, pînă în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor enumerate în grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităţilor de suprimare eşalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, şi prin conştientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi şi prin susţinerea măsurilor ce urmează a fi efectuate.


Suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor, menționate mai sus, este necesară în scopul diminuării ratei emisiilor de substanţe care distrug stratul ozon în atmosferă, al armonizării treptate a cadrului normativ naţional cu legislaţia Uniunii Europene, al conformării activităţilor şi produselor din sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului cu normele tehnice şi ecologice europene.

 

Pin Legea nr.852-XV din 14 februarie 2002 este aprobat Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, care se aplică producerii, importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulaţie pe piaţă, comercializării, utilizării, recuperării, reciclării şi regenerării substanţelor care distrug stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri cu concentraţie ce depăşeşte 1% din masă, dacă acestea se află în vrac sau în containere de transport, precum şi echipamentelor și produselor ce conţin substanţele chimice a căror utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal şi poziţiile lor tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon).

 

Conform prevederilor pct. 13 al prezentului Regulament, importul, exportul şi reexportul fiecărui lot de substanţe chimice specificate în anexa nr.1 se efectuează în baza autorizaţiei pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe, eliberată agenților economici de către Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Autorizația se eliberează gratis și este valabilă 90 de zile.

 

Regulamentul cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 21.06.2018, conform căruia Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a aprobat deciziile privind acordarea contingentelor anuale pentru importul HCFC pentru anul 2019, următorilor agenți economici:

S.C. ,,Ecolux” S.R.L. - 3056 kg;
S.R.L. ,,York Refrigerent” - 1351 kg;
S.A. ,,Frigomaș” - 1860 kg;
S.R.L. ,,Frigoind” - 3973 kg;
S.R.L. ,,Frio-Dins” - 756 kg.

 

Agenții economici sus-menționați vor depune la Agenția de Mediu setul de acte necesar pentru obținerea autorizației pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe, conform cap. IV. ,,Managementul, evidenţa” din Legea nr. 852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

 

Agenția de Mediu vine cu îndemnul de-a contientiza de faptul că utilizatorii casnici, industriali și alt gen au în dotare echipamente, produse cu conţinut de hidroclorofluorocarburi halogenate.

Atunci cînd ne creăm condiții plăcute pentru viața cotidiană, folosind diferite echipamente și produse, să ne familiarizăm cu conținutul lor chimic, acțiunea asupra mediului înconjurător, astfel să ne putem bucura de eficința SCUTULUI PROTECTOR atît generațiile prezente, cît și cele viitoare.