Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

ECONOMIE CIRCULARĂ versus Economie liniară

Published on: Wed, 05/15/2019 - 14:31
Press Release Type: 

 

Conform celui mai recent raport WWF (World Wide Fund for Nature) și datelor Global Footprint Network, UE, doar 7% din populația lumii, utilizează pînă la 20% din biocapacitatea Pămîntului. Dacă toată lumea ar avea același stil de viață ca cetățenii europeni, mîine s-ar epuiza resursele pe care Pâmîntul le poate genera într-un an.

 

Anual fiecare cetățean european consumă în medie 14 tone de materii prime și produce 5 tone de deșeuri. Aceste deșeuri ar putea fi reutilizate, reparate sau reciclate. 
Deși în domeniul gestionării deșeurilor țările membre ale Uniunii Europene au realizat performanțe, totuși se cere mai mult. Realitatea dictează tranziția de la economia tradițională, liniară, care se bazează pe modelul - ia-fă-consumă-aruncă, la economia circulară, concept promovat de Parlamentul European.

 

Ce este economia circulară?
Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cît mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viață al produselor este extins. 
În cele mai simple cuvinte, economia circulară este o economie care produce zero deșeuri. Este o paradigmă nouă, un circuit economic în care, încă din faza de design, totul se proiectează în așa fel încÎt ceea ce intră într-un produs sau proces, se încadrează în două categorii: fie este o componentă biodegradabilă, fie este o componentă cu 100% potențial de reciclare.
Cînd un produs ajunge la sfîrșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de cîte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creînd astfel o valoare suplimentară.

 

Economia liniară, însă, se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine, ușor accesibile.
De asemenea, o parte a acestui model este programarea uzurii - conceperea unui produs pentru a avea o durată limitată de viață pentru a încuraja consumatorii să cumpere unul nou. Parlamentul European a solicitat măsuri de combatere a acestei practici.

 

De ce trebuie să trecem la o economie circulară?
Populația mondială este în creștere, la fel și cererea de materii prime. Cu toate acestea, aprovizionarea cu materii prime cruciale este limitată.
Aprovizionările finite înseamnă că unele țări depind de alte țări pentru materiile prime.
În plus, extracția și utilizarea materiilor prime au un impact major asupra mediului. De asemenea, cresc consumul de energie și emisiile de CO2. O utilizare mai inteligentă a materiilor prime poate reduce emisiile de CO2.

 

Iată ce a declarat unul dintre comisarii europeni pentru Mediu: ,,Din anumite puncte de vedere, eficiența sistemului nostru economic actual este inamicul nostru principal. Sistemul liniar funcționează chiar foarte bine. Numai că schimbările prin care trece lumea fac ca acesta să nu mai fie potrivit pentru atingerea obiectivului.” 
În contextul unor resurse insuficiente, al aglomerării și al îmbătrânirii populației, „avantajul comparativ al Europei în deceniile următoare va fi definit de disponibilitatea relativă a resurselor – și de capacitatea noastră de a le maximiza productivitatea, trebuie să renunțăm la cultura aruncării deșeurilor și să trecem la un model mai circular. Acesta presupune produse inovatoare concepute să reziste, să fie reparate și reciclate, precum și modele de afaceri inovatoare corespunzătoare acestora”, a mai afirmat comisarul.

Care sunt beneficiile?

 

Măsuri precum prevenirea deșeurilor, proiectarea ecologică și reutilizarea ar putea economisi în companiile din UE 600 de miliarde de euro - echivalentul a 8% din cifra de afaceri anuală - reducînd totodată emisiile totale de gaze cu efect de seră cu 2-4%.

 

Trecerea la o economie mai circulară ar putea aduce beneficii cum ar fi reducerea presiunii asupra mediului, îmbunătățirea securității aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă.

 

Fără schimbare consumul liniar duce la stagnare.
Într-un sistem în care încă se produce profit, lucrurile au o tendință naturală spre stagnare. Nu e o schimbare de dragul schimbării, e o schimbare necesară pentru viitorul nostru pe această planetă.

 

Dacă oamenii sunt obisnuiți, în actualul model economic, să dețină, să aibă, să foloseasca și apoi să arunce, ne putem întreba: Populația globului va mai avea de unde lua materii prime în 20-30 de ani? Cît va costa în termeni financiari și de impact asupra mediului? Doar consum fără un sistem pus la punct care să recupereze ceea ce se generează?

 

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, media lunară pe o persoană în anul 2018 este: venituri disponibile - 2383, 1 lei, cheltuieli de consum - 2407, 9 lei. Aceste date demonstrează faptul că consumul cetățenilor depășește valoarea venitului lor. 
Conceptul economiei circulare pentru țara noastră e mai dificil de aplicat. De aceea, fiind țară preponderent importatoare de materii prime și bunuri pentru consum, este necesar ca fiecare cetățean să se implice în dezvoltarea sistemului de recuperare a ceea ce generăm, prin gestionare corectă a deșeurilor și consum rațional al produselor și serviciilor.

 

Populația are nevoie de produse și servicii la prețuri corecte, realizate într-o manieră care să tranforme omul din consumator, în utilizator.

Mediul și planeta au nevoie de o pauza în exploatarea continuă și, uneori, nechibzuită a resurselor naturale.