Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Putem echilibra raportul nevoi - resurse naturale?

Published on: Mon, 05/13/2019 - 12:57
Press Release Type: 

Resursele naturale sunt componente care există fără contribuția oamenilor. Aceste resurse naturale sunt diverse, de la resurse regenerabile la resurse neregenerabile, care trăiesc în resursele nevii, tangibile la resursele intangibile. Resursele naturale sunt esențiale pentru supraviețuirea oamenilor și a tuturor celorlalte organisme vii.

 

Toate produsele din lume utilizează resursele naturale drept componentă de bază - apă, aer, produse chimice naturale, floră, faună, energie etc. Cererea ridicată de resurse naturale a dus la epuizarea rapidă a acestora.

 

Cerem de la Pămînt mai multe resurse decît acesta poate genera într-un an. Consecințele acestui consum excesiv sunt reprezentate de pierderea biodiversității, defrișări, diminuarea drastică a resurselor piscicole, deficitul de apă, eroziunea solului, poluarea aerului, a resurselor de apă, ceea ce duce la fenomene meteorologice extreme mai frecvente, cum ar fi secetele, inundațiile și incendiile. Aceste amenințări, la rîndul lor, provoacă tensiuni și conflicte și agravează inegalitățile socio-economice.

 

Găsirea echilibrului la raportul nevoi – resurse stă la baza dezvoltării economice durabile și aceasta presupune încercarea unei valorificări superioare a resurselor naturale, reducerea consumurilor de materii prime şi energie, restructurarea şi modernizarea producţiei, generalizarea recuperării şi refolosirii tuturor materialelor rezultate din procesul de producţie şi consum.

 

Recuperarea şi reciclarea constituie una dintre metodele cele mai eficiente şi mai avantajoase pentru economisirea resurselor neregenerabile, deoarece prin aceasta se realizează o economisire de energie şi materii prime.

 

Cum poți economisi energia?

Cu cît consumăm mai mai multă energie, cu atît trimitem mai multe emisii de dioxid de carbon în atmosferă, contribuind astfel la fenomenul de încălzire globală.

 

De aceea, este important ca fiecare dintre noi să încerce să conserve energia. Iată cum poți face şi tu acest lucru:
• Nu lăsa aparatele electronice pe stand-by (cu beculețul roşu aprins), deoarece se consumă inutil jumătate din energia folosită de acestea atunci cînd suntm aprinse. Aşadar, nu uita să stingi televizorul, calculatorul şi alte dispozitive electronice de la butonul oprit/pornit, nu numai din telecomandă.
•Înlocuiește becurile clasice, incandescente, cu cele ecologice. Aceste becuri durează de zece ori mai mult decît cele clasice şi folosesc mult mai puțină energie.
• Stinge lumina cînd pleci dintr-o cameră.
• Pune-ți biroul lîngă o fereastră pentru a folosi cît mai multă lumină naturală.
• In loc sa-ți petreci timpul liber în fața calculatorului sau a televizorului, joacă-te, plimbă-te în aer liber.
• Nu uita să scoți din priză încărcătorul telefonului mobil, al aparatului foto sau al altor aparaturi electronice.
• Foloseşte bicicleta sau transportul în comun, în locul maşinii personale.

 

Cum poți folosi cît mai puțină apă?
Apa nu este o resursă nelimitată. A economisi apa poate fi un lucru la fel de uşor precum închiderea unui robinet! Iată ce poți face şi tu acasă:
• Nu lăsa apă să curgă în timp ce te speli pe dinți.
• Fă duşuri mai scurte şi evită băile în cadă. Totodată, nu uita să închizi apa în timp ce te săpuneşti.
• Repară robinetele ce provoacă scurgeri şi pierderi de apă – aceste defecțiuni pot duce la risipirea a 50 de litri de apă pe zi.
• Foloseşte mai puțină apă fierbinte – instalează un cap de duş cu debit scăzut de apă.

 

Mai puțină hîrtie, mai mulți copaci!
Pădurile reprezintă plămînii verzi ai planetei care în prezent sunt supuși tot mai multor presiuni. Exploatarea excesivă a materiei lemnoase pentru producerea hîrtiei pune în pericol ultimele păduri naturale, inclusiv fauna şi flora lor. În plus, procesarea fibrei lemnoase şi fabricarea hîrtiei presupun eliberarea unei cantități foarte mari de gaze cu efect de seră, cît şi un consum ridicat de energie şi apă.

 

Iată ce poți face pentru a economisi hîrtia:
• Foloseşte ambele părți ale unei foi de hîrtie.
• Reciclează revistele vechi şi hîrtia de care nu mai ai nevoie.
• Trimite felicitări electronice în locul celor din hîrtie.

 

În măsura în care omul este parte a mediului natural, putem aprecia că mediul natural are un rol determinant în dezvoltarea societăţii. De aceea este necesară cunoaşterea temeinică a mediului natural şi a interacţiunilor dintre sistemul social-economic şi sistemele naturale. Este de neconceput creşterea economică şi dezvoltarea durabilă numai prin creşterea cantităţii de bunuri pe locuitor, ci și prin corelarea acestor cantităţi cu o serie de cerinţe reale, raţionale, în aşa fel încît consecinţele impactului negativ asupra resurselor naturale să fie evitate sau menţinute în limite minime.

 

Este necesar de adoptat tehnologii nepoluante şi echiparea proceselor de producţie generatoare de poluanţi cu instalaţii împotriva poluării, de armonizat interesele imediate cu cele de lungă durată şi permanente ale societăţii în utilizarea factorilor naturali de mediu: aer, apă, sol, subsol, floră, faună, rezervaţii, monumente ale naturii, peisaj.

 

Consumăm resursele naturale pentru satisfacerea nevoilor generației prezente, gîndindu-ne ce moștenire transmitem generațiilor viitoare.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber