Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunț

Published on: Fri, 03/15/2019 - 10:37

Începînd cu anul 2018 în Republica Moldova demareaza proiectul „Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Bielarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina)”, care are drept scop susținerea reformelor de politică a apei, prin gestionarea integrată a resurselor de apă, punîndu-se accentul pe Managementul Bazinului Hidrografic și pe gestionarea transfrontalieră a bazinelor hidrografice.

Romanian
Published on: Thu, 03/14/2019 - 10:55

     Din practicile internaționale pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor, Agenția de Mediu realizează monitoringul calității apei, monitoringul stării și folosirii resurselor de apă în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informații privind calitatea mediului, participă la implementarea legislației naționale privind calitatea și protecția resurselor de apă de suprafață și subterane.

Romanian
Published on: Fri, 03/08/2019 - 09:59

Agenția de Mediu, autoritatea ce are ca misiune asigurarea implementării politicii de protecție a mediului, este o instituție nou-creată, ca urmare a reformei administrației publice centrale.

 

Instituția are ca domenii de activitate protecția aerului atmosferic și schimbările climatice, protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă, protecția și reglementarea utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, managementul deşeurilor, biosecuritatea.

 

Romanian
Published on: Wed, 02/06/2019 - 16:43

          Astăzi, 06.02.2019, colaboratorii Agenției de Mediu a avut loc o întîlnire cu dezvoltatorul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIA „MD”) pentru a se informa cu privire la inițierea procesului de implementare a acestuia, conform cerințelor stipulate în Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. SIA „MD” reprezintă un sistem informațional automatizat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Romanian
Published on: Wed, 02/06/2019 - 09:51

La 04.02.2019 în incinta Agenției de Mediu a avut loc o întîlnire a reprezentanților Agenției de Mediu cu dezvoltatorii sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care a avut drept scop de informare cu privire la punerea în aplicare în cadrul Agenției a sistemului în cauza. Agenția de Mediu este o autoritate de mediu creata recent, una din funcțiile de baza ale careia este eliberarea actelor permisive pentru activitațile ce vizează poluarea mediului sau utilizarea
Romanian
Published on: Thu, 01/31/2019 - 11:33

Concesionarea zăcământului de apă minerală ,,Cahul”
Agenția de Mediu aduce la cunoștință că Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) începând cu 07.12.2018 desfășoară concursul cu privire la concesionarea zăcământului de apă minerală ,,Cahul”, plasând Comunicatul Informativ pe site-ul MADRM, AGRM.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 08.02.2019.
Detalii despre condițiile de participare la concurs le puteți afla de pe site-ul MADRM.
http://www.madrm.gov.md/ro/news/83

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț