Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Anunţuri privind organizarea consultărilor publice

ANUNŢ

privind consultarea publică a proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2020-2022

 

 

Agenția de Mediu organizează, începînd cu data de 03 decembrie 2019 consultarea publică a proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2020-2022.

 

Proiectul a fost elaborat cu scopul stabilirii măsurilor de realizare a comunicării instituţionale; crearea mecanismelor practice în comunicarea informației de mediu persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități cu impact asupra calității mediului, autorităților publice de orice nivel, societății civile și publicului larg.

 

La elaborarea proiectului Strategiei s-a ținut cont de necesitatea stabilirii dialogului dintre Agenția de Mediu cu autoritățile publice centrale de specialitate și cele din subordine, societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și publicul larg în procesul de implementare a politicilor de mediu; asigurarea accesului la informația de mediu, conform prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998).

 

Actele normative care stau la baza elaborării proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2020-2022 sunt: Legea 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legea nr. 982/ 2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrea Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, Hotărîrea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, Hotărîrea Guvernului nr. 1206/2018 cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020.

 

 Recomandările pe marginea proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2020-2022 pot fi expediate pînă pe data de 13 decembrie 2019, la adresa poștală a Agenției de Mediu: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 sau prin e-mail: am@mediu.gov.md. Persoana responsabilă de recepționarea și examinarea recomandările este dna Galina Norocea, Șef serviciu informații de mediu, educație și conștienizare ecologică, date de contact: g_norocea@mediu.gov.md, la numărul de telefon 022 280 782.

                                                                                                         

                                                                                                           notă informativă

                                

                                                                                                           proiect