Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Evaluare impact în context transfrontalier

Proiectul ,,Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea"

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Agenția de Mediu, în calitate de autoritate competentă, pune la dispoziția publicului interesat Notificarea și Memoriul de prezentare pentru proiectul ,,Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea" care se va realiza pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, primite din partea Ministerului Mediului al României, în vederea consultării publicului privind participarea Republicii Moldova ca parte afectată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier.

Notificare Proiectul ,,Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea"

Memoriu de prezentare cu privire la Proiectul ,,Lucrări de construire a instalației de detritiere apă grea" în vederea emiterii Acordului de Mediu

Astfel, informăm publicul interesat să asigure transmiterea comentariilor în scris Agenției de Mediu la adresa poștală: MD-2005, mu. Chișinău, str. Albișoara 38 sau la adresa electronica: am@mediu.gov.md pînă pe data de 18 noiembrie 2019

 

 

 

Proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării"

În cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier, derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo, Agenția de Mediu, în calitate de autoritate competentă, pune la dispoziția publicului interesat Notificarea și Memoriul de prezentare pentru proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării", primite din partea Ministerului Mediului al României, în vederea consultării publicului privind participarea Republicii Moldova ca parte afectată în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontier.


Scrisoare nr. 3938/GLG/25.07.2019

Notificare Proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării"

Memoriu de prezentare cu privire la Proiectul ,,Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării" în vederea emiterii Acordului de Mediu
 

Astfel, informăm publicul interest să asigure transmiterea comentariilor în scris Agenției de Mediu la adresa poștală: MD-2005, mu. Chișinău, str. Albișoara 38 sau la adresa electronica: am@mediu.gov.md pînă pe data de 20 august 2019