Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Deținători de acte permisive

2020

Lista Acordurilor de Mediu (Deciziilor EIM)

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colecatrea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

 

2019

Lista Acordurilor de Mediu (Deciziilor EIM)

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colecatrea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

 

Lista agenți economici care dețin autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

 

Lista agenți economici care dețin autorizaţii pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

 

Operatorii care dețin Autorizații de mediu pentru gestionarea  deșeurilor