Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

IMPORTANȚA PROTECȚIEI RESURSELOR DE SOL

Pentru om solul, prin natura lui, prezintă particularități pe cît de deosebite de ale celorlalți factori de mediu înconjurator, pe atît de importante pentru biosferă. Ca suport și mediu de viață pentru plante, solul, prin conținutul lui în humus, realizează principalele legături în lanțurile trofice ale ciclului biologic al elementelor, de la sinteza materiei organice pînă la produsele mineralizării acestuia. Solul este profund implicat în toate procesele biogeochimice ciclice, care contribuie la întreținerea și asigurarea existenței vieții pe Pămînt.
 
Principala bogăţie naturală a țării noastre o prezintă resursele de sol, care, după componenţa genetică, este unică.
Resursele de sol ale Moldovei în decursul istoriei au fost valorificate peste limită. Potenţialul productiv înalt al cernoziomului şi procesul relativ simplu de valorificare (desţelenire) au contribuit la dezvoltarea agriculturii, aducînd nu doar beneficii, dar și prejudicii.
 
Relaţiile funciare se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, Codul funciar nr. 828 din 25.12.1991, cu modificări și completări de rigoare, Codul contravențional şi de alte acte normative.
Primăvara este perioadă activă pentru prelucarea terenurilor agricole, de aceea Agenția de Mediu vine cu îndemnul ca fiecare utilizator de terenuri să aplice măsuri de precauţie şi de prevenire a deteriorării fizice a solului, stabilite în Reglementarea tehnică “Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole”, aprobată prin Hotarîrea Guvernului nr.1157 din 13 octombrie 2008.
 
Prezenta Reglementare tehnică prevede măsuri de prevenire a proceselor de degradare a solului, ce survin natural şi pot fi cauzate de lucrările agricole ce subminează capacitatea solului de a-şi îndeplini funcţiile sale, precum şi cerinţe faţă de utilizatorii de terenuri agricole de a aplica măsuri preventive de ordin organizatoric, agrotehnic, fitoameliorativ şi hidrotehnic, în cazul în care, ca rezultat al folosirii terenurilor, pot apărea degradarea şi impedimente în realizarea funcţiilor naturale ale solului (ambiante, economice, sociale şi culturale).
 
O altă situație constatată este că, deși în ultimii ani a scăzut considerabil introducerea în sol a îngrăşămintelor minerale şi organice, dar şi a pesticidelor, ceea ce a dus la scăderea gradului poluării chimice a solului, totuși continuă poluarea cu diferite deşeuri.
 
În acest context, Agenția de Mediu face apel către fiecare cetățean pentru a conștientiza pericolul contaminării solului cu diverși poluanți. Deșeurile de orice natură, direct sau indirect, afectează mediul înconjurător, respectiv, sănătatea şi bunăstarea fiecăruia.
 
În această periodă a anului, sporeşte și numărul incendierii suprafeţelor acoperite cu vegetaţie uscată.
Zeci de hectare de pămînt sunt afectate anual de astfel de incendii, produse în mare parte din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la folosirea focului deschis, în timpul efectuării lucrărilor agricole sau de salubrizare pe terenuri.
 
În rezultatul arderii vegetației uscate sunt emanate noxe în atmosferă, ca exemplu dioxid de azot, aldehida formică, suspensii solide, etcю cu un impact negativ asupra componentelor mediului, asupra diversității biologice, a microornasmelor solului și respectiv, asupra stratului de sol fertil.
 
Totodată, conform art.115, alin.(3) Codul Сontravențional, arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Incendiile de vegetaţie, neînsemnate în aparenţă, pot fi o potenţială sursă al unor incendii de proporţii, chiar cu consecinţe fatale, dacă se produc în imediata apropiere de sectorul locativ şi cel forestier, existând pericolul real de extindere asupra acestora.
Prevenirea degradării solurilor se poate realiza doar prin schimbări profunde de ordin spiritual, de comportare și gospodărire a populației.