Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua Mondiala a Apei

Published on: Thu, 03/14/2019 - 16:31
Press Release Type: 

Pe 22 martie 2019 vom sarbatori Ziua Mondiala a Apei.

Mai mult ca oricând,  acum se impune protejarea calitativă și cantitativă a surselor de apă. Generația actuală trebuie să le lase celor viitoare resurse suficiente și un mediu sănătos.

Până în anul 2025, 1.8 miliarde de oameni vor locui în ţări sau regiuni în care lipsa apei va fi o problemă.

În aceste condiţii apa trebuie folosită în prezent astfel încât rezerva de apă din viitor să nu fie compromisă.

VIAŢA ARE NEVOIE DE APĂ!

Cum ne putem implica în managementul apei?

  • Informarea constituie forma cea mai simplă pentru asocierea la managementul apelor. Informaţia înseamnă putere!
  • Participarea la dezbaterile publice în domeniul gospodăririi apelor constituie o formă mai susţinută de implicare, fiind vorba de un schimb de informaţii între autorităţi şi cetăţeni. Părerea ta contează!
  • Implicarea activă în acţiuni ecologice. Pentru a menţine cursurile de apă curate, autorităţile au nevoie de implicarea cetăţenilor atât în ceea ce priveşte respectarea normelor legale cât şi prin acţiuni de voluntariat.

APA ARE NEVOIE DE AJUTORUL TĂU!

Decizia instituirii la nivel mondial a acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.

Desfășurarea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

În fiecare an, sărbătorirea se petrece sub un slogan.

Anul acesta Ziua Mondială a Apei se desfășoară sub genericul: “Apa este un drept universal”

Este promisiunea principală de pe Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Prin această agendă, țările semnatare iși propun ca pîna în anul 2030 sa fie asigurate resursele si managementul necesar pentru ca toți locuitorii planetei sa aiba acces la”apa sigură”.

 

Pentru a marca acest eveniment, Agenția de Mediu organizează o serie de acțiuni menite să conştientizeze importanţa şi ponderea pe care o are apa în viaţa fiecăruia.

În acest sens, angajații Agenției de Mediu vor participa la salubrizarea albiei rîului Bîc, pe porțiunea de rîu care se află în vecinătatea sediului Agenției.

Totodată, Laboratorul de referință de mediu al Agenției va participa cu prelevări de probe de apă și sedimente din rîul Bîc, unde, în fața publicului se vor face măsurări în timp real al pH, O2,conductivitatea apei (suma de ioni, cationi, Na, Cl, Fosfor) și temperatura apei și vor fi prezentate participanților.

Agenția de Mediu invită reprezentanții mass-media, societatea civilă și toti doritorii de a se alătura acestei acțiuni. 

Totodată, Agenția de Mediu îndeamnă reprezentanții administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și private, societatea civilă și fiecare cetățean în parte să organizeze măsuri de salubrizare a localităților și curățare a bazinelor acvatice și surselor de apă potabilă din localități.

Toate colectivităţile umane s-au constituit şi s-au dezvoltat de-a lungul râurilor şi a lacurilor. Nu este de conceput dezvoltarea modernă a unei localităţi, dezvoltarea economiei, fără un sistem dezvoltat de alimentare cu apă şi de canalizare, fără acţiuni de protejare a resurselor de apă. Utilizarea durabilă a apei înseamnă satisfacerea necesităţilor de apă ale prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface necesităţile lor şi fără a pune în pericol ecosistemele.

Ziua Mondială a Apei 2019