Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Ziua internaţională pentru protecţia stratului de ozon

Published on: Mon, 09/16/2019 - 09:31
Press Release Type: 

La 16 septembrie, în fiecare an, este marcată Ziua internaţională pentru protecţia stratului de ozon.

 

În 1994, cea de-a 49-a sesiune a Adunării Generale ONU, prin rezoluţia nr. 49/114, a proclamat ziua de 16 septembrie drept Ziua internaţională pentru protecţia stratului de ozon, marcînd astfel semnarea în 1987 a Protocolului de la Montreal privind interzicerea substanţelor care diminuează stratul de ozon.

 

În 2019, tema aleasă ''32 Years and Healing'' celebrează cei peste 30 de ani de cooperare internaţională remarcabilă de protejare a stratului de ozon şi a climei în general sub Protocolul de la Montreal. Ne reaminteşte, totodată, că trebuie să menţinem ritmul pentru a avea siguranţa unor oameni sănătoşi şi a unei planete sănătoase. Protocolul de la Montreal a condus la eliminarea treptată a 99 % din substanţele chimice numite clorofluorocarburi (CFC) care provin din sistemele de răcire ale frigiderelor şi aparatelor de aer condiţionat, din spray-uri, din procesele de fabricaţie a spumelor industriale şi din procesele de spălare a metalelor şi a componentelor electronice, potrivit https://ozone.unep.org.

 

Protocolul de la Montreal privind interzicerea substanţelor care diminuează stratul de ozon a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989. Acesta a inclus o dispoziţie de ajustare unică, care a permis părţilor să răspundă rapid la noile informaţii ştiinţifice şi să accelereze reducerile necesare privind substanţele chimice care fac obiectul protocolului. Aceste ajustări, în număr de şase, pînă în prezent, s-au aplicat în mod automat tuturor ţărilor care au ratificat protocolul, la datele de 7 martie 1991, 23 septembrie 1993, 5 august 1996, 4 iunie 1998, 28 iulie 2000 şi 14 mai 2008. De la adoptarea sa iniţială, Protocolului de la Montreal i-au fost aduse patru amendamente: Amendamentul de la Londra (1990), Amendamentul de la Copenhaga (1992), Amendamentul de la Montreal (1997) şi Amendamentul de la Beijing (1999). Acestea s-au aplicat acelor părţi care au ratificat amendamentele şi au intrat în vigoare la: 10 august 1992, 14 iunie 1994, 10 noiembrie 1999 şi, respectiv, 25 februarie 2002.

 

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protectia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și a Protocolului de la Montreal (Montreal, 16 septembrie 1987) în anul 1996 prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24. 07. 1996). Ratificînd Convenția și Protocolul, țara și-a asumat angajamentele să respecte și să îndeplinească prevederile și restricțiile acestor instrumente internaționale.

 

Pentru aceasta,  prin Hotararea de Guvernul nr. 1064 din 11.11.1999 a fost aprobat Programul Național de suprimare eșalonată a substanțelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova, care corespunde cerințelor Comitetului Executiv al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului        nr. 856 din 13.07.2016  a fost aprobat Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020. Obiectivul general al prezentului Program este eliminarea completă, pînă în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor enumerate în grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităţilor de suprimare eşalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, şi prin conştientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi şi prin susţinerea măsurilor ce urmează a fi efectuate. Suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor, menționate mai sus, este necesară în scopul diminuării ratei emisiilor de substanţe care distrug stratul ozon în atmosferă, al armonizării treptate a cadrului normativ naţional cu legislaţia Uniunii Europene, al conformării activităţilor şi produselor din sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului cu normele tehnice şi ecologice europene.

 

Pin Legea nr.852-XV din 14 februarie 2002 este aprobat Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, care se aplică producerii, importului, exportului, reexportului, tranzitului, punerii în circulaţie pe piaţă, comercializării, utilizării, recuperării, reciclării şi regenerării substanţelor care distrug stratul de ozon, aflate în stare pură sau în amestecuri cu concentraţie ce depăşeşte 1% din masă, dacă acestea se află în vrac sau  în containere de transport, precum şi echipamentelor și produselor ce conţin substanţele chimice a căror utilizare este reglementată de Protocolul de la Montreal şi poziţiile lor tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării  hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon).

 

Totodată, informăm că conform prevederilor pct. 13 al prezentului Regulament, importul, exportul şi reexportul fiecărui lot de substanţe chimice specificate în anexa nr.1 se efectuează în baza autorizaţiei pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe, eliberată agenților economici de către Agenția de Mediu.

 

Îndeosebi în această zi, Agenția de Mediu vine cu îndemnul de-a contientiza de faptul că toți utilizatorii fie casnici, industriali sau alt gen avem în dotare echipamente, produse cu conţinut de hidroclorofluorocarburi halogenate, iar la crearea condițiilor plăcute pentru viața cotidiană, la folosirea diferitor echipamente și produse să ne familiarizăm cu conținutul lor chimic, ce acțiune au asupra mediului înconjurător astfel ca să ne putem bucura de eficința SCUTULUI  PROTECTOR atît în prezent, cît și pe viitor.