Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Verificăm calitatea apelor din lacurile și rîurile mun. Chișinău de Ziua Mondiala a Apei

Published on: Tue, 03/19/2019 - 13:19
Press Release Type: 

La 22 martie 2019 marcăm împreună Ziua Mondiala a Apei!

 

Agenția de Mediu invită reprezentanții mass-media, societatea civilă și toți doritorii de a se alătura acțiunilor noastre vineri, 22 martie 2019, ora 10.00, la adresa: str. Albișoara 38 (sediul Agenției de Mediu).

 

Pentru a releva acest eveniment important, Agenția de Mediu, prin intermediul Laboratorului de referință de mediu, organizează prelevări de probe de apă și sedimente din rîul Bîc, lacul din parcul „Valea Morilor” și lacurile din parcul „Valea Trandafirilor”, unde, în fața publicului, în timp real, se vor face măsurările următorilor indicatori: pH, O2, conductivitatea apei (suma de ioni, cationi, Na, Cl, fosfați), temperatura apei și aerului, turbiditatea apei.

 

Rezultatele analizelor vor fi prezentate participanților detaliat, în timp real, la fața locului, pentru a atrage atenția publicului larg și a conștientiza starea actuală a calității apelor din bazinele acvatice ale mun. Chișinău.

 

Ulterior, în condiții de laborator, se vor efectua analizele chimice a durității apei (cloruri, Na, Ca) și analize prin metoda titrimetrică.

 

Agenția de Mediu invită reprezentanții mass-media, societatea civilă și toți doritorii de a se alătura acestei acțiuni.

 

Totodată, Agenția de Mediu îndeamnă reprezentanții administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și private, societatea civilă și fiecare cetățean în parte să organizeze măsuri de salubrizare a localităților și curățare a bazinelor acvatice și surselor de apă potabilă din localități.

 

Decizia instituirii la nivel mondial a acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992.

 

Desfășurarea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.

În fiecare an, sărbătorirea se petrece sub un slogan.
Anul acesta Ziua Mondială a Apei se desfășoară sub genericul: “Apa este un drept universal”.

 

Este promisiunea principală de pe Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Prin această Agendă, țările semnatare iși propun ca pîna în anul 2030 sa fie asigurate resursele si managementul necesar pentru ca toți locuitorii planetei sa aibă acces la”apa sigură”.

 

Mai mult ca oricând, acum se impune protejarea calitativă și cantitativă a surselor de apă. Generația actuală trebuie să le lase celor viitoare resurse suficiente și un mediu sănătos.

 

Până în anul 2025, 1.8 miliarde de oameni vor locui în ţări sau regiuni în care lipsa apei va fi o problemă.

În aceste condiţii apa trebuie folosită în prezent astfel încât rezerva de apă din viitor să nu fie compromisă.

 

VIAŢA ARE NEVOIE DE APĂ!

Cum ne putem implica în managementul apei?

  • Informarea constituie forma cea mai simplă pentru asocierea la managementul apelor. Informaţia înseamnă putere!
  • Participarea la dezbaterile publice în domeniul gospodăririi apelor constituie o formă mai susţinută de implicare, fiind vorba de un schimb de informaţii între autorităţi şi cetăţeni. Părerea ta contează!
  • Implicarea activă în acţiuni ecologice. Pentru a menţine cursurile de apă curate, autorităţile au nevoie de implicarea cetăţenilor atât în ceea ce priveşte respectarea normelor legale cât şi prin acţiuni de voluntariat.

 

APA ARE NEVOIE DE AJUTORUL TĂU!

Toate colectivităţile umane s-au constituit şi s-au dezvoltat de-a lungul râurilor şi a lacurilor. Nu este de conceput dezvoltarea modernă a unei localităţi, dezvoltarea economiei, fără un sistem dezvoltat de alimentare cu apă şi de canalizare, fără acţiuni de protejare a resurselor de apă.