Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Stația de epurare a apelor uzate mun. Chișinău

Published on: Tue, 09/03/2019 - 11:21
Press Release Type: 

Informația preliminară privind rezultatele analizelor de laborator în probele de apă prelevate în data 30.08.2019 la Stația de epurare a apelor uzate mun. Chișinău

La solicitarea Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău în data de 30.08.2019 în comun cu inspectorii de mediu au fost prelevate 3 probe de apă de la Stația de epurare a apelor uzate mun. Chișinău (proba nr. 1 - deversarea apelor după procesul de epuarare în emisar (r. Bîc); nr. 2 - amonte de deversare r. Bîc; nr. 3 - aval de deversare r. Bîc).

 

Conform rezultatelor analizelor de laborator în proba de apă (proba nr. 1) s-au constatat depășiri ale valorilor-limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în corpurile de apă (HG 950 din 25.11.2013, Anexa nr. 2) la următorii parametri de calitate: CCO-Cr - de 2,0 ori; N/NH4+ - de 43,0 ori; Fosfor total - de 4,28 ori; detergenți - de 49,52 ori .

 

Totodată, menționăm că, reziltatele încercărilor probelor de apă stabilesc majorarea concentrațiilor de poluanți în aval față de amonte cu următoarele valori: O2 - de 5,25 ori; CCO-Cr - de 2,68 ori; de N/NH4+ - de  8,9 ori; MS – 3,5 ori; detergenți - de 9,33 ori.

 

Mîine, 04.09.2019 vor fi rezultatele tuturor parametrilor de calitate.

 

Raportul de încercări va fi transmis IPM Chișinău pentru luarea deciziilor în conformitate cu legislația de mediu.