Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Semnarea Acordului cu privire la colaborare și schimbul de informații între Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Agenția de Mediu

Published on: Thu, 12/12/2019 - 11:07
Press Release Type: 

 

Agenția de Mediu are misiunea de a asigura implementarea politicii de protecție a mediului și una din funcțiile de bază - realizarea monitoringului calității factorilor de mediu. Însă îndeplinirea misiunii și realizarea funcțiilor necesită o bună colaborare interinstituțională.

 

 

 

 

În acest scop a fost semnat Acordul cu privire la colaborare și schimbul de informații între Directorul adjunct interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat dl Mihail GRIGORAȘ și Directorul Agenției de Mediu dl Veaceslav DERMENJI.

 

 

Cooperarea între Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Agenția de Mediu va asigura ajustarea și funcționarea programului actual de prelucrare și evaluare a datelor obținute în urma investigării poluanților în aerul atmosferic, va facilita accesul la informațiile meteorologice și hidrologice.

 

 


 

 

 

 

 

Totodată, va fi asigurată buna funcționalitate a serverului destinat pentru recepționarea în timp real și păstrarea bazei de date privind debitul dozei ambientale a radiației gama de la stațiile automate din teritoriu de modelul MIRA, amplasate pe teritoriul stațiilor meteorologice Briceni, Bălți, Chișinău, Ștefan Vodă și Cahul și să faciliteze transferul de date pe portalul Agenției de Mediu.