Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Rezultatele procesului de revizuire a indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Published on: Wed, 12/18/2019 - 13:00
Press Release Type: 

Reprezentanți ai ministerelor de resort și instituțiilor publice, printre care și reprezentantul Agenției de Mediu, au participat în data de 17 decembrie curent, la un Atelier de lucru privind rezultatele procesului de revizuire a indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) adoptați la nivel de țară.

 

Evenimentul a fost organizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS) în cadrul Proiectului Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, implementat în cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women).

 

Agenda de Dezvoltare Durabilă are scopul de a îmbunătăți viețile oamenilor din punct de vedere social, economic și politic, făcând aceste domenii să se completeze. ONU a fost alături de Republica Moldova în procesul de naționalizare a Agendei în 2017, a susținut revizuirea indicatorilor de dezvoltare durabilă pentru a asigura comparabilitatea internațională a datelor.

 

Aliona Ursoi, reprezentanta Direcției coordonare politici și priorități a Cancelariei de Stat, a declarat: „Astăzi, avem în față lista tuturor indicatorilor disponibili pentru a elabora primul raport de Evaluare Națională Voluntară (ENV) a implementării ODD-lor bazat pe evidențe, cu date actuale și dezagregate. Dar nu este suficient doar să dispunem de aceste date statistice, ele trebuie să fie utilizate în mod corespunzător de către factorii de decizie în procesul de fundamentare și elaborare a noilor politici sau de ajustare a celor existente.”

 

"Evaluarea Națională Voluntară este o oportunitate unică pentru a poziționa Republica Moldova la nivel global, prin evidențierea, cu ajutorul datelor, a domeniilor cheie de progres și de a implica în mod egal partenerii în discuții și găsirea soluțiilor inovative pentru provocările ulterioare.”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă a UNDP în Moldova.

 

În cadrul atelierului de lucru au fost prezentaţi setul de indicatori ODD naţionalizaţi, revizuiţi în baza metadatelor globale ONU, gradul de disponibilitate a indicatorilor produşi în ţară vizavi de lista globală de indicatori, gradul de conformitate a acestora cu metodologiile internaţionale.

 

De asemenea, au fost prezentate lista instituţiilor, printre care și Agenția de Mediu, ce se fac responsabile pentru livrarea, dar şi producerea datelor, precum şi instrumentele de colectare a datelor deja existente.

 

În baza setului de indicatori ODD revizuiți, va fi iniţiat procesul de elaborare a raportului național care urmează a fi prezentat Forumului Politic la Nivel Înalt al ONU, în iunie 2020.

 

Menţionăm că, atelierul de lucru s-a desfăşurat în corespundere cu angajamentele internaţionale asumate de Republica Moldova privind implementarea Agendei Globale 2030 şi ţinând cont de rezultatele adaptării ei la contextul naţional.