Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Râul Tigheci în pericol

Published on: Wed, 12/11/2019 - 15:43
Press Release Type: 

La solicitarea Inspecției pentru Protecția Mediului Cantemir, la data de 03 decembrie 2019, reprezentanții Laboratorului de Referință din cadrul Agenției de Mediu, au prelevat probe de apă din râul Tigheci, sectorul satelor Hănăseni și Porumbești, în scopul determinării calității apei de suprafață, conform indicilor de analiză – pH, oxigenul dizolvat (O2), materii în suspensie (MS), consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (N/NH4), nitriți (NO2), nitrați (NO3) .

 

La finalizarea încercărilor probelor de apă din 03 decembrie 2019, conform analizelor de laborator fizico-chimice corpul de apă - râul ,,Tigheci”, se atribuie clasei de calitate a V-a - foarte poluată (conform cerințelor de calitate a mediului pentru apele de suprafață, reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 890 din 12.11.2013, Anexa nr.1).

 

Totodată au fost prelevate 4 probe la Stația de epurare S. A. ,,Imperial vin” din s. Pleșeni, r-nul Cantemir. Probele de control au fost prelevate la intrare, ieşire şi din emisar din râul Tigheci, în secţiunea amonte şi aval de deversare de la stația de epurare a întreprinderii.

 

În urma efectuării analizelor, au fost înregistrate rezultate îngrijorătoare.

 

Conform analizelor de laborator în proba prelevată (nr.4), deversarea de la stația de epurare s-au depistat: depășiri ale valorilor limită admisibile, la parametrii: Oxiditatea (CCOCr) - de 27,8 ori; Consumul biochimic de oxigen (CBO5) – de 39,0 ori; Substanţe suspendate – de 3,8 ori; Rezidiu uscat de -1,3 ori; Cloruri (CI-) - de 1,1 ori.

 

Rezultatele încercărilor probelor de apă stabilesc majorarea concentrațiilor de poluanți în aval față de amonte la parametrii: consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), – de 2,5 ori; azot amoniacal (NH4) – de 5,1 ori; materii în suspensie (MS),-2,8 ori; CBO5 - de 2,6 ori, reziduu uscat – de 1,1 ori, Cloruri (CI-) - de 1,1 ori.

 

Rezultatele analizelor de laborator vor fi transmise Inspecției pentru Protecția Mediului Cantemir, ulterior vor fi folosite pentru calculul privind plata pentru calcularea prejudiciului.

 

Amintim că investigațiile au fost inițiate după ce locuitorii s. Porumbești și s. Hănăseni s-au indignat de culoarea apei neobișnuită și mirosul insuportabil din apropierea r. Tigheci.

 

Râul Tigheci este un afluent de al râului Prut din Republica Moldova. Își are izvorul în apropierea satului Băiuș, Leova, și se revarsă în apropierea satului Stoianovca, Cantemir. Flora luncii este reprezentată de 100 de specii de plante din 27 familii și 74 genuri.