Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Privind pretinsele scurgeri radiologice de la Uzina metalurgică din Rîbnița, Agenția de Mediu Vă informează că

Published on: Fri, 03/15/2019 - 10:44
Press Release Type: 

    Privind pretinsele scurgeri radiologice de la Uzina metalurgică din Rîbnița, Agenția de Mediu Vă informează că, conform atribuțiilor funcționale, Laboratorul de referință de mediu din cadrul Agenției realizează monitoringul sistematic al calității aerului atmosferic și radioactivității mediului în baza rețelei de supraveghere, amplasată pe întreg teritoriul țării.

    Monitorizarea debitului dozei ambientale a radiației gama pe teritoriul Republicii Moldova, se realizează cu o frecvență de 2 ori/zi în următoarele 12 orașe și localități: Briceni, Soroca, Bălți, Fălești, Cornești, Bravicea, Chișinău, Bălțata, Ștefan Vodă, Leova, Cahul și Comrat.

      Reieșind din valorile debitului dozei ambientale a radiației gama, înregistrate în localitățile menționate, unde se realizează supravegherea sistematică, informăm că, în intervalul de timp 04 - 13 martie 2019, rezultatele obținute s-au încadrat în limitele normei admisibile și nu au fost identificate sau înregistrate depășiri peste limita normei admisibile de 25 µR/h.

   Suplimentar, în perioada menționată, au fost prelevate mostre de aerosoli la stația Chișinău și supuse analizei gama-spectrometrice privind activitatea radionuclizilor,  care a demonstrat că concentrațiile radionuclizilor identificați în spectru respectiv, sunt în limitele specifice teritoriului Republicii Moldova și nu prezintă pericol pentru mediu și sănătatea populației   

    Calitatea aerului atmosferic se monitorizează în 2 urbe industrializate ale țării - Chișinău (6 posturi clasice de monitorizare) și Bălți (2 posturi clasice de monitorizare), conform unui program stabilit de 3 ori/zi, se prelevează probe și se analizează în condiții de laborator după următorii indicatori de bază: (suspensii solide, dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de carbon) și specifici: (fenol, aldehida formică, sulfații solubili și monoxidul de azot). Pe perioada solicitată în mun. Chișinău și Bălți nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calității, se constată ca redus, cu unele depășiri nesemnificative ale concentrațiilor maxime momentane, ca rezultat al manifestării condițiilor meteorologice nefavorabile, în deosebi, condiționate de lipsa precipitațiilor, intensificările vîntului și prezența straturilor de reținere  (Anexa 3-buletin zilnic, constituită din 7 file), iar informația se plasează zilnic pe pagina web:

http://www.meteo.md/index.php/calitatea-mediului/buletin-zilnic-privind/.

     Reieșind din totalitatea analizelor și investigațiilor de laborator, în perioada menționată, atît valorile calității aerului atmosferic, cît și radioactivității mediului s-au încadrat în limetele normelor admisibile și nu prezintă pericol pentru mediu și sănătatea populației teritoriului Republicii Moldova.