Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Pericol excepțional de incendiu

Published on: Fri, 08/30/2019 - 11:53
Press Release Type: 

În intervalul 29 august – 4 septembrie din cauza lipsei de precipitații și a temperaturilor ridicate pe o mare parte a teritoriului se prevede pericol excepțional de incendiu (clasa V) cu caracter natural și amenințare de incendiu a fîșiilor forestiere și a culturilor agricole (avertizare meteorologică emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat).
Sezonul cald este caracterizat printr-un proces de încălzire accentuată a vremii, ce poate favoriza creşterea numărului de incendii. Aceasta cu atât mai mult cu cât gradul de umiditate al vegetației este scăzut, factor care favorizează izbucnirea și propagarea rapida a flăcărilor. Întrucât, în această perioadă variabilitatea climatică, cu toate componentele sale, valorile extreme ale temperaturii și lipsa precipitațiilor favorizează expunerea la incendii a culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetaţie forestieră, locuinţelor ș.a. este necesar a fi luate măsuri în vederea limitării producerii acestor evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante şi chiar pierderi de vieţi omeneşti.
 
Deși, conform avertizării meteorologice, pericolul de incendiu de vegetație are caracter natural, totuși factorul uman poate avea un impact semnificativ. În ce sens?
 
 
Administraţiile publice locale au obligaţia să ia următoarele măsuri:
- afişarea în locurile des frecventate de cetăţeni (ex. sediul primăriei, căminul cultural, lăcaşuri de cult, unităţi de comerţ etc.) a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestei perioade;
- stabilirea locurilor unde se pot efectua lucrări cu foc deschis şi persoanele desemnate să supravegheze (instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare a incendiilor);
- interdicţia utilizării focului deschis în apropierea locuinţelor, anexelor gospodăreşti şi a depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetaţie uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropiere de păduri, plantaţii sau obiective cu risc ridicat de incendiu;
- atenţionarea, împreună cu administratorii fondului silvic (indiferent de forma de proprietate) a celor ce tranzitează pădurea sau desfăşoară activităţi în acest areal asupra consecinţelor pe care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure, focul se face în locuri special amenajate, iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de arbori şi vegetaţie. Foarte important este ca la plecare să se stingă jarul);
- organizarea şi executarea prin intermediul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţenilor;
- asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;
- identificarea celor mai eficiente metode de alertare şi mobilizare a cetăţenilor în cazul izbucnirii unor incendii.
Aspectele de risc ale incendiilor
Efectele asupra solului. Depind de tipul și conținutul de umiditate al solului. Pe soluri uscate și cu textură grosieră incendiile lasă un strat hidrofob în sol (prin acumularea unor substanțe chimice, rezultate din vegetația arzândă, în stratul inferior al litierei).
În urma unui incendiu, prin dispariția vegetației, se intensifică șiroirea, eroziunea, mai cu seamă în arealele susceptibile în mod natural la eroziune. De asemenea crește hazardul la inundații. După un incendiu, bazinele hidrografice cunosc un potențial mai ridicat la eroziune și inundații.
Efectele asupra mediului atmosferic. Fumul produs de incendii afectează sănătatea umană, cauzând afecțiuni ale ochilor, pielii și la nivelul organelor sistemului respirator.
Nu în ultimul rând, incendiile prezintă un potențial de distrugere al proprietății private, mai ales în spațiul de interferență seminatural/urban.
Incendiile sunt adesea provocate de oameni nepăsători.
O ţigară aprinsă aruncată, o scânteie dintr-un grătar sau arderea buruienilor - care are loc vara în ciuda interdicţiei sunt suficiente pentru a provoca incendii.
Temperaturile ridicate determina foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agrement, lucru care presupune, în cele mai multe cazuri, folosirea focului. Însa acesta nu trebuie făcut oriunde și în orice condiții. Focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate. Copiii vor fi supravegheați, pentru a nu transporta jar sau alte materiale aprinse în afara vetrei de foc. La plecare, focul va fi stins prin stropirea cu apa a jarului până la răcirea totală a acestuia, lucru absolut necesar datorită posibilității de reaprindere la orice adiere de vânt.
De asemenea trebuie manifestată o grijă deosebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de țigări și chibrituri), la desfășurarea oricăror activități ce pot produce aprinderea diverselor materiale, îndeosebi, la lucrările caracteristice acestei perioade de timp în cîmp, vii și livezi.
Și nu în ultimul rând, trebuie verificate instalațiile de paratrăsnet, știut fiind faptul că, după o perioada cu temperaturi ridicate, precipitațiile sunt însoțite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice.
Totodată, îndeamnăm cetățenii să fie prudenți, să nu recurgă la acțiuni de igienizare prin ardere și să nu arunce la întîmplare surse de foc, iar în cazul producerii unor astfel de incendii, apelați de urgență Serviciul 112.