Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Participarea la seminarul cu tematica "Aspecte de gen în managementul apelor"

Published on: Fri, 12/06/2019 - 09:28
Press Release Type: 

Seminarul cu tematica "Aspecte de gen în managementul apelor" a avut loc la Kiev, Ukraina la data de 28 noiembrie 2019 și a fost organizat de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, unde a întrunit reprezentanții din domeniul mediului din Republica Moldova și Ucraina.

Scopul seminarului a fost identificarea modalităților potențiale și a mijloacelor de soluționare a problemei inegalității de gen în administrarea resurselor acvatice prin cunoaşterea experienţei instituțiilor participante în vederea accesului egal al bărbaților și femeilor în managementul apei și a proceselor de luare a deciziilor.

 

 

Din Republica Moldova la seminar au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Mediu, Serviciului Hidrometeorologic de Stat și Agenției "Apele Moldovei".

 

 

În cadrul seminarului au fost discutate aspectele de gen în administrarea resurselor acvatice în contextul transfrontier Moldova – Ucraina. Participanții au fost divizați în grupuri de lucru, în cadrul cărora au discutat stereotipurile de gen în gestionarea resurselor acvatice. La final a avut loc un brainstorming cu schimburi de idei și recomandări practice la tema abordată pe parcursul seminarului.

 

Moderatorii au adus exemple de femei, care au făcut paşi importanţi spre egalitatea de şanse cu sexul puternic și nu le-a fost frică să activeze în domenii specifice bărbaţilor, cum ar fi scafandru, capitan de vas maritim, șef la hidrocentrală ș.a. Au fost aduse exemple reale de implicare a femeilor în aceste domenii, care dau dovadă de tărie, curaj și responsabilitate.

 

În urma unui studiu realizat de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a constatat, că la funcții de conducere a instituțiilor gestionare a resurselor acvatice sunt preponderent bărbați, fapt ce a fost considerat discriminare pe aspect de gen.