Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Participarea la Atelierul de lucru ,,Utilizarea Plasticului de unică folosință”

Published on: Fri, 12/20/2019 - 10:48
Press Release Type: 

În perioada 10 decembrie – 11 decembrie 2019, dna Mariana Petreanu, specialist principal al Direcţiei Evaluarea de Mediu și Expertiza Ecologică din cadrul Agenției de Mediu, a participat la Atelierul de lucru multifuncțional TAIEX (Instrument de asistență tehnică și schimb de informații a Comisiei Europene) privind ,,Utilizarea Plasticului de unică folosință” organizat de Agenția Slovacă de Mediu.
 
Atelierul de lucru a avut ca scop oferirea consultanței și îndrumărilor reprezentanților beneficiarilor din țările participante: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Egypt, Israel, Jordan, Kosovo, Lebanon, Moldova, Montenegro, Morocco, North Macedonia, Palestine, Serbia, Tunisia, Turkey, Ukraine în ceea ce privește noul cadru legislativ legat de strategia Uniunii Europene pentru deșeurile de plastic, Directiva UE privind plasticul de unică folosință și Directiva 2019/94 EU privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.
 
Conform Agendei evenimentului, experții din statele membre ale UE (Cehia, Austria, Spania, Italia) au prezentat fișele tehnice privind strategia europeană pentru materialele plastice și relația acesteia cu economia circulară. Strategia europeană privind materialele plastice reprezintă un pas în direcția instituirii unei economii circulare, în cadrul căreia proiectarea și producția materialelor plastice și a produselor din plastic respectă pe deplin nevoile de reutilizare, de reparare și de reciclare.
 
A fost prezentată și s-au făcut explicații asupra Directivei EU 2019/904 privind utilizarea plasticului de unică folosință care promovează abordările circulare și acordă prioritate mai degrabă produselor reutilizabile durabile și netoxice, precum și sistemelor de reutilizare, decât produselor de unică folosință, vizând în principal o reducere a cantității de deșeuri generate.
 
Se urmărește proiectarea (eco design-ul) mai bună a produselor din plastic, rate mai mari de reciclare a deșeurilor de plastic și sisteme mai bune de colectare a deșeurilor, ce vor contribui la stimularea pieței pentru reciclarea materialelor plastice. Alte măsuri includ etichetarea adecvată, sensibilizarea, acțiuni voluntare și instituirea unor scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care ar acoperi și costurile pentru curățarea gunoiului.
 
De asemenea, experții au împărtășit experiențe practice privind strategiile de reducere a plasticului și coordonarea lor cu planul național. În cele din urmă, au fost împărtășite cele mai bune practici privind gestionarea ecologică a deșeurilor de plastic, sensibilizarea cu privire la deșeurile de plastic marin și recuperarea de energie din deșeurile de plastic pentru a preveni și reduce poluarea mediului cu materiale plastice.
 
De asemenea, au fost expuse două prezentări a experților de la Centrul regional al Convenției de la Basel pentru Europa Centrală și de Est din Slovacia (BCRC Slovacia) și Unitatea de construire a instituțiilor din DG NEAR (Comisia Europeană).