Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Moldova intenționează să-și sporească angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră către anul 2030, până la 70% față de anul de referință 1990

Published on: Thu, 01/30/2020 - 14:43
Press Release Type: 

Pe 28 ianuarie 2020 reprezentanții Agenției de Mediu au participat la consultările publice a Contribuției Naționale Determinată (CND) actualizată a Republicii Moldova, elaborată în conformitate cu prevederile Acordului de la Paris cu sprijinul Proiectului EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

 

 

 

 

 

 

Prin acest document, Republica Moldova se angajează să reducă necondiționat, până în anul 2030, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 70% față de anul 1990. În cazul în care va primi de la comunitatea internațională asistență tehnică, financiară și sprijin tehnologic (transfer de tehnologii prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere a combaterii schimbărilor climatice), nivelul de reducere condiționat ar putea fi de până la 88% față de nivelul anului de referință (1990).

 

 

În prima CND (2015), elaborată odată cu aderarea la Acordul de la Paris, angajamentele de reducere a emisiilor de GES erau de 64-67% în cazul scenariului necondiționat, respectiv, 78% în cadrul scenariului condiționat.

 

 

 

Deși Republica Moldova este responsabilă de mai puțin de 0,026% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, aceasta este afectată de încălzirea globală de rând cu toate țările. Prognozele arată că sectoarele cele mai vulnerabile la schimbările climatice sunt agricultura, resursele de apă, silvicultura, sănătatea, energetica și transportul, de aceea vom depune eforturi împreună cu comunitatea internațională, atât pe planul de atenuare, cât și adaptare la schimbările climatice.

 

 

 

Pentru a menține încălzirea globală în limitele a 2 grade Celsius față de perioada pre-industrială, 197 de țări au semnat Acordul de la Paris. Conform acestuia, țările semnatare s-au angajat să actualizeze CND odată în 5 ani, pentru a monitoriza și evalua progresele, respectiv pentru a stabili ținte mai ambițioase în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris.