Lista candidaților învingători ai concursului


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici de aer și schimbări climatice a fost desemnată dna Galina Norocea.

 


 Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului tehnologii informaționale și comunicații al Direcției management instituțional candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției „Moldsilva” a fost desemnat dl Valeriu Caisîn.

 


Urmare a evaluării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul biodiversității, candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a fi admis la interviu. Concursul se declară închis.

 


Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici de prevenire a poluării candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice a fost desemnat dl Mihai Rusu.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului juridic al Direcției management instituțional a fost desemnat dl Victor Gîtlan.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Direcției management instituțional a fost desemnat dl Vladimir Madan.După prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional nu au fost depuse dosare. Concursul se declară închis.

 


Învingători ai concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consultanți principali în cadrul Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, 2 unități, au fost desemnați:

  1. Irinin Anatolie;
  2. Sîrbu Ghenadie.

 


Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici în domeniul biodiversității, candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal al Serviciului audit intern a fost desemnată dna Natalia Novițchii.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului juridic al Direcției management instituțional a fost desemnată dna Nicolina Cramarenco.

 


Urmare a desfășurării interviului la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției fonduri de mediu, candidatul nu a acumulat punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Concursul se declară închis.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă a fost desemnat dl Sergiu Dragoman.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției politici de aer și schimbări climatice a fost desemnată dna Stela Drucioc.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției politici de aer și schimbări climatice a fost desemnat dl PARANIUC Alexandru

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice a fost desemnat dl TENTIUC Daniel

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a fost desemnată dna Nelea Turchin.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal în cadrul Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Direcției management instituțional a fost desemnată dna Olimpia Prodan.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției management instituțional a fost desemnată dna Elena Vacarciuc.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Serviciului resurse umane și probleme speciale a fost desemnat dl Mihail Andronic.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului evidență contabilă, contabil-șef a fost desemnată dna Veronica Briceag.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției „Moldsilva” se declară Stîngaci Vadim.

 


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului se declară Bulmaga Ion.

 


Urmare rezultatelor evaluării cu privire la desemnarea câștigătorului Concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice ,,Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” a fost desemnat domnul Anatol Rîșina.