Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

La 21 martie marcăm Ziua internaţională a pădurilor

Published on: Wed, 03/20/2019 - 17:04
Press Release Type: 

Ziua internaţională a pădurilor este marcată, la nivel mondial, în fiecare an la 21 martie.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia din 21 decembrie 2012, prin care a declarat aniversarea acestei zile începând din 2013, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

Tema de anul acesta aduce în prim plan „Pădurile și schimbările climatice”.

Pădurile acoperă o treime din masa terestră a Pământului şi exercită funcţii vitale pentru întreaga planetă. Pădurile găzduiesc cele mai diverse ecosisteme biologice de pe suprafaţa terestră, adunând peste jumătate din speciile terestre de animale, plante şi insecte. Ele joacă un rol-cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice şi contribuie la menţinerea echilibrului de oxigen, de dioxid de carbon şi a umidităţii din aer. Totuşi, în ciuda tuturor acestor beneficii ecologice, economice, sociale şi de sănătate, este distrusă o mare parte a pădurilor de care avem nevoie pentru a supravieţui. Practic, 13 milioane de hectare de pădure sunt distruse anual. Defrişările cauzează între 12-20% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, ce provoacă schimbările climatice.

Pădurile au o importanţă deosebită şi din punct de vedere social şi cultural, sunt atractive pentru populaţia urbană, permit desfăşurarea de activităţi recreative sau benefice pentru sănătate şi reprezintă un patrimoniu cultural important.

În Uniunea Europeană, suprafaţa împădurită acoperă 37,8% din teritoriul european.

În Republica Moldova fondul forestier constituie 12,7% din teritoriul ţării.

Majoritatea terenurilor acoperite cu păduri (87,2%) se află în proprietatea statului, restul fiind deţinute de primării (12,2%) şi doar 0,6% - de proprietari privaţi.

Conform datelor Agenţiei „Moldsilva” -  deşi are o participare relativ nesemnificativă, fondul forestier care se află în proprietate privată este în continuă creştere.


Omenirea nu şi-a pus problema rolului pădurii în mod ştiinţific decât foarte târziu, începând cu secolul al XIX-lea, ca urmare a modificărilor socio-economice ce au determinat o creştere importantă în utilizarea şi exploatarea lemnului.