Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

La 18 martie marcăm Ziua Globală a Reciclării

Published on: Mon, 03/18/2019 - 16:57
Press Release Type: 

Tema consacrată Zilei Globale a Reciclării pentru anul 2019 este „Reciclăm pentru un viitor mai curat”. Ziua mondială de reciclare 2019 este concentrată pe educație și inovare, pentru a atrage și implica mai mulți tineri, care sunt invitați să își arate sprijinul pentru reciclare.

Ziua Globală a Reciclării a fost declarată la 18 martie 2019, de către Biroul de Reciclare Internațională (BIR), la cea de-a șaptezecea aniversare a sa.

Inițiativa Biroului pentru Reciclare Internațională cere lumii să se gîndească la resurse și nu la deșeuri atunci cînd este vorba de reciclare și să încurajeze oamenii să privească activitatea de reciclare într-un nou mod, mai responsabil.

„Există șase resurse naturale majore: apă, aer, cărbune, petrol, gaze naturale și minerale, iar materialele reciclabile ar trebui considerate „a șaptea resursă”, a concluzionat Ranjit Baxi, președintele Biroului de Reciclare Internațională.

Ca rezultat direct al succesului Zilei Globale a Reciclării 2018, în octombrie 2018 a fost creată Fundația Globală de Reciclare. Fundația, formată de Biroul de Reciclare Internațională, dar care funcționează ca o organizație independentă, va promova și va sprijini industria globală de reciclare, cu misiune de a prezenta rolul crucial al reciclării în păstrarea viitorului planetei noastre.

Prin combinarea cât mai multor voci și eforturi într-o singură zi, scopul marcării Ziua  Globală a Reciclării este simplu: de a crește gradul de conștientizare și de a impulsiona nevoia urgentă de a recicla mai eficient în întreaga lume, pentru a asigura o dezvoltare durabilă planetei noastre.

Fără reciclare, toate frigiderele noastre folosite și aruncate, sticlele de plastic, cutiile de ambalare, mașinile, telefoanele mobile și cupele de hârtie vor contribui la creșterea munților de deșeuri, fie incinerate, fie expediate la depozitul de deșeuri și nu vor mai fi folosite niciodată. Fără reciclare, nu avem altă opțiune decît să continuăm să dezbrăcăm pământul de resursele sale finite virgine.

 

În conformitate cu legislația Republicii Moldova, și anume Legii privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016, reciclarea este orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sînt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere.

Totodată, pentru asigurarea unui înalt nivel de eficienţă a folosirii resurselor au fost stabilite următoarele obiective ale politicii de stat:
 - pînă în anul 2018 – introducerea sistemelor de colectare separată a hîrtiei, sticlei, metalelor și maselor plastice;
    b) pînă în anul 2020 – pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, cum ar fi, cel puţin, hîrtia, sticla, metalele și masele plastice provenind din produsele casnice şi, eventual, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sînt similare deşeurilor care provin din consumul casnic, se măreşte la un nivel minim de 30% din masă totală;
    c) pînă în anul 2020 – pregătirea pentru reutilizare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere, care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte substanțe, deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale, se măreşte la un nivel minim de 55% din masa totală.

 

În scopul atingerii obiectivelor politicii de stat privind deșeurile, autorităţile administraţiei publice locale, producătorii iniţiali de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia:
 - să asigure activităţile de introducere a sistemelor de colectare separată; 
 - să realizeze activităţile de reutilizare şi reciclare a deşeurilor. 

 

Totodată, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din  24.04.2014 prevede crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice, care ar contribui la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% a ratei de reciclare pînă în anul 2023. Și Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013 prevede creșterea cotei de reutilizare, reciclare sau recuperare a deșeurilor de la 165 mii tone în 2015 la 1520 mii tone în 2020 şi 1850 mii tone în 2027.

 

Conform datelor prezentate de către Inspectoratul privind Protecția Mediului, în anul 2018 pe teritoriul Republicii Moldova au fost colectate centralizat 2678,70 mii m3, dinre care în mediul urban – 971, 09 mii m3, în mediul rural – 1717, 61 mii m3.

Volumul deșeurilor colectate selectiv în anul 2018:

Masă plastică – 195,78 mii m3

Cioburi de sticlă – 102,95 mii m3

Metal uzat – 10,62 mii m3

Hîrtie - 101,2 mii m3

 

Numărul platformelor construite în anul 2018:

În mediul urban – 287 unități.

În mediul rural – 2789 unități.

Tot în anul 2018 au fost instalate 5753 pubele de colectare separată a deșeurilor în mediul urban și 1295 pubele -  în mediul rural.

 

În prezent în Republica Moldova sunt autorizaţi 48 de operatori specializaţi în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor, dintre care -  22 agenți economici dețin autorizații de mediu pentru gestionarea deșeurilor, valabile, pentru desfășurarea activitatilor de reciclare, tratare etc. a deșeurilor.

Actualmente în Republica Moldova doar 15% din deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 85% sunt transportate la gunoiști, fapt care generează riscuri majore pentru mediul și sănătatea populației.

 

Măsurile care urmează a fi implementate în cadrul Responsabilității extinse a producătorului, care reprezintă totalitatea de obligații impuse producătorilor, fie individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau reciclarea produselor scoase din uz, trebuie să încurajeze dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sînt durabile din punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări ce nu poluează mediul.