Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Instruiri cu participarea Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru Protecția Mediului

Published on: Tue, 12/10/2019 - 16:34
Press Release Type: 

În perioada 5-13 decembrie 2019, Oficiul Prevenirii Poluării Mediului a organizat trei sesiuni de instruiri pentru colaboratorii Agenției de Mediu și reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului, privind aplicarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, Hotărârii Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 privind Lista deșeurilor și a Hotărîrii Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea deșeurilor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Managementul dețeurilor” (SIA MD).

 

 

 

În cadrul discuțiilor au fost abordate probleme ce intervin în procesul de raportare prin

intermediul SIA MD, atât pentru întrerprinderile care generează deșeuri, cât și pentru cei care gestionează deșeuri. O atenție deosebită s-a acordat procedurii de clasificare a deșeurilor utilizînd corect Lista deșeurilor.

Un alt subiect de discuții a fost și atribuirea rolurilor instituțiilor de mediu în procesul de raportare, inclusiv implicarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului în procesul de informare a agenților economici privind raportarea de deșeuri și validarea datelor la etapa finală de raportare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA MD va servi ca instrument pentru acumularea informației privind produsele plasate pe piață și a deșeurilor generate, în baza rapoartelor agenților economici - participanți la procesul de gestionare a deșeurilor. Totodată, sistemul informațional va efectua validarea automatizată a conţinutului cererilor expediate de solicitanţii de autorizaţie și va înregistra automat totalitatea acţiunilor efectuate de utilizatori.

Amintim că, conform art. 33 a Legii privind deșeurile, unitățile și întreprinderile ce sunt antrenate în activitățile de gestionare a deșeurilor, inclusiv producătorii de deșeuri, participă la procesul de raportare a datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora în cadrul Sistemului Informațional Automatizat

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, informaţia privind realizarea măsurilor ce ţin de aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului pentru produsele menţionate la art. 12 din Legea privind deșeurile și datele privind cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață, specificată în tone şi număr de unități, precum și informația privind cantitatea, numărul și categoriile deşeurilor colectate şi tratate fac parte din SIA MD.

 

 

 

 

 

 

Conform pct. 4 a Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și festionarea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea deșeurilor, deținătorii de deșeuri trebuie să raporteze anual Agenției de Mediu cantitatea totală a fiecărei categorii de deșeuri pe care le generează/recepționează /colectează, precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, până la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar.