Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru țările Parteneriatului Estic

Published on: Fri, 03/15/2019 - 10:37
Press Release Type: 

Începînd cu anul 2018 în Republica Moldova demareaza proiectul „Inițiativa Uniunii Europene privind Apa Plus pentru țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Bielarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina)”, care are drept scop susținerea reformelor de politică a apei, prin gestionarea integrată a resurselor de apă, punîndu-se accentul pe Managementul Bazinului Hidrografic și pe gestionarea transfrontalieră a bazinelor hidrografice.

Proiectul se bazează pe lectiile invatate în cadrul proiectelor regionale anterioare, susținute de Uniunea Europeană în țările Parteneriatului Estic, în special: EUWI, Protecția Mediului în Bazinele Riurilor Internaționale (EPIRB), Imbunătățirea Monitoringului Mediului în Marea Neagră (EMBLAS), etc.

In Republica Moldova Proiectul EUWI+, se concentrează pe Districtul Hidrografic Dunărea-Prut-Marea Neagră  și are drept scop de a sprijini și a consolida capacitățile instituționale și de a se apropia de acquis-ul comunitar privind:
 - cadrul legislativ și de reglementare pentru gestionarea apei;
 - planificarea managementului integrat al resurselor de apă, prin planificarea gestionării complexe a districtelor si bazinelor hidrografice; 
 - monitorizarea și gestionarea datelor de monitoring și a laboratoarelor naționale;
 - guvernarea și implicarea părților interesate, adică dialogul național privind politica în domeniul apei, etc.

Acest Proiect este implementat de UNECE, OECD, Umweltbundesamt, Agenția de Mediu din Austria, Oficiul International pentru Apă Franța, avînd drept beneficiari Agentia „Apele Moldovei”, Laboratorul de referință de mediu al Agentiei de Mediu, și în calitate de partener principal - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

        Ca rezultat al acestei cooperări, Laboratorul de referință al Agenției va fi dotat cu echipament ultramodern (complex cromatografic cu fază gazoasă (MS-MS), complex spectrometric cu absorbție de atomi, stereomicroscop, etc.) de determinare a substanțelor prioritare, stipulate în Directiva Cadru pentru Apă și care va permite onorarea obligațiunilor în cadrul acordurilor și tratatelor internaționale.

        Laboratorul de referință de mediu al Agentiei de Mediu a fost vizitat la data de 6 martie 2019 de expertul internațional  - dl Timothy Turner și alti experți, însoțiți de coordonatorul național al proiectului  - dl Victor Bujac. Scopul vizitei a fost urmărirea implementării activităților de proiect și susținerea propunerilor, parvenite din partea reprezentanților Agenției de Mediu. 

        Suplimentar, prin promovarea propunerilor de proiect pilot, proiectul EUWI+ susține angajamentele țării în cadrul Convenției pentru protecția și utilizarea durabilă a fuviului Dunărea (Convenția Dunăreană) de organizare a expediției internaționale IDSU. Ca rezultat, Laboratorul de referință al Agenției va participa la acest eveniment prin evaluarea complexă a calității apei în secțiunea Prut, Giurgiulești, ca parte componentă a evaluării integrale a bazinului fluviului Dunărea.