Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Informarea reprezentanților Agenției de Mediu cu privire la punerea în aplicare a Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP)

Published on: Wed, 02/06/2019 - 09:51
Press Release Type: 

La 04.02.2019 în incinta Agenției de Mediu a avut loc o întîlnire a reprezentanților Agenției de Mediu cu dezvoltatorii sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, care a avut drept scop de informare cu privire la punerea în aplicare în cadrul Agenției a sistemului în cauza. Agenția de Mediu este o autoritate de mediu creata recent, una din funcțiile de baza ale careia este eliberarea actelor permisive pentru activitațile ce vizează poluarea mediului sau utilizarea resurselor naturale. În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de Mediu eliberează 15 tipuri de acte permisive în domeniul protecției mediului și participă în calitate de instituție coordonatoare la eliberarea altor 5 acte permisive. Procesul de eliberare a actelor permisive este unul foarte complicat pentru Agenția de Mediu datorită faptului că aceasta nu are reprezentanți în toate unitățile teritorial administrative din țară, ceea ce creează o povară semnificativă pentru mediul de afaceri la obținerea acestora. O soluție care ar contribui la facilitarea acestui proces atît pentru antreprenori, cît și pentru Agenția de Mediu ar fi implementarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), de rînd cu celelalte instituții emitente de acte permisive, care deja aplica cu succes sistemul dat. Astfel, SIA GEAP va servi drept baza pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca antreprenorii să economiseasca timp, bani și eforturi administrative la solicitarea și obținerea actelor permisive. Sistemul va pune la dispoziția solicitanților urmatoarele servicii: 1) obținerea actelor permisive prin intermediul portalului de servicii publice al Guvernului- www.servicii.gov.md ; 2) asigurarea accesului la toate informațiile necesare pentru obținerea actelor permisive; 3) depunerea online a cererii pentru obținerea actelor permisive; 4) depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive; 5) achitarea online a taxelor pentru obținerea actelor permisive; 6) schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autoritați și sistemele lor TI; 7) semnarea electronica a documentelor. La momentul de fața Agenția de Mediu a inițiat procesul de elaborare a pașapoartelor pentru fiecare act permisiv în parte și după aprobare, acestea vor fi integrate în SIA GEAP. Instituția intenționeaza să înceapă utilizarea sistemului începînd cu luna aprilie 2019.