Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Date de contact

  Numerele de telefoane ale angajaților Agenției de Mediu 

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcția

Bir.

Tel. serv.

Email

1

Dermenji Veaceslav

Director

 

820-771

v_dermenji@mediu.gov.md

2

Radu Gheorghe

Director adjunct

 

820-772

g_radu@mediu.gov.md

3

Onceanu Ghenadie

Director adjunct

606

820-775

g_onceanu@mediu.gov.md

 

 

Anticamera

 

820-770

 

Direcția management instituțional

4

Dorohina Larisa

Șef direcție

604

820-792

l_dorohina@mediu.gov.md

Serviciul juridic

5

Postica Vladimir

Șef serviciu

609

820-793

v_postica@mediu.gov.md

Serviciul financiar-administrativ

6

Bolocan Tatiana

Șef serviciu, contabil șef

614

820-784

t_bolocan@mediu.gov.md

7

Dintiu Natalia

Specialist principal

615

820-776

n_dintiu@mediu.gov.md

8

Teacă Cătălina

Specialist principal

615

820-776

c_teaca@mediu.gov.md

9

Colesnic Valeriu

Șef gospodărie

607

 

v_colesnic@mediu.gov.md

10

Basiuc Evgheni

Administrator rețea de calculatoare

601

 

e_basiuc@mediu.gov.md

Serviciul resurse umane

11

Cucereanu Alla

Specialist principal

604

820-792

a_cucereanu@mediu.gov.md

Serviciul managementul documentelor

12

Băluță Veronica

Șef serviciu

600

820-777

am@mediu.gov.md

13

Ciobănică Daniela

Inspector superior controlul asupra executării hotărârilor

600

820-777

am@mediu.gov.md

Direcția implementare politici de mediu

14

Leon Raisa

Șef direcție

610

820-788

r_leon@mediu.gov.md

15

Paunescu Cristina

Specialist principal

618

820-790

c_paunescu@mediu.gov.md

16

Vdovicin Cristina

Specialist principal

618

820-790

c_vdovicin@mediu.gov.md

Direcția monitoringul calității mediului

17

Gîlca Gavril

Șef direcție

611

820-783

g_gilca@mediu.gov.md

18

Nelipovschi Silvia

Șef adjunct direcție

611

820-783

s_nelipovschi@mediu.gov.md

19

Purcel Viorica

Specialist principal

600

820-777

v_purcel@mediu.gov.md

Direcția monitoringul resurselor naturale

20

Caț Marius

Șef direcție

619

820-773

m_cat@mediu.gov.md

21

Sobolev Dumitru

Șef adjunct direcție

612

820-785

d_sobolev@mediu.gov.md

22

Caldari Iana

Specialist principal

618

820-790

i_caldari@mediu.gov.md

23

Crudu Alexandru

Specialist principal

620

820-782

a_crudu@mediu.gov.md

Direcția evaluarea de mediu și expertiză ecologică

24

Burduja Anatolie

Șef direcție

602

820-778

a_burduja@mediu.gov.md

25

Patrașcu Veaceslav

Șef adjunct direcție

617

820-789

v_patrascu@mediu.gov.md

26

Tataru Ecaterina

Specialist principal

620

820-779

e_tataru@mediu.gov.md

27

Petreanu Mariana

Specialist principal

620

820-779

m_petreanu@mediu.gov.md

28

Vacarciuc Irina

Specialist principal

618

820-790

i_vacarciuc@mediu.gov.md

Direcția reglementare și acte permisive de mediu

29

Gavrilaș Veaceslav

Șef direcție

613

820-791

v_gavrilas@mediu.gov.md

30

Luca Artur

Șef adjunct direcție

605

820-781

a_luca@mediu.gov.md

31

Savca Angela

Specialist principal

616

820-774

a_savca@mediu.gov.md

31

Drozdovschi Vasile

Specialist principal

605

820-781

v_drozdovschi@mediu.gov.md

33

Galinschi Ion

Specialist principal

616

820-774

i_galinschi@mediu.gov.md

34

Diaconu Lilia

Specialist principal

616

820-774

l_diaconu@mediu.gov.md

35

Zaiaț Vera

Specialist principal

616

820-774

v_zaiat@mediu.gov.md

Direcția management informațional integrat de mediu

36

Nicolaescu Silvia

Șef direcție

608

820-786

s_nicolaescu@mediu.gov.md

37

Căldare Sergiu

Șef adjunct direcție

601

 

s_caldare@mediu.gov.md

38

Adascalița Rodica

Specialist principal

 

820-770

r_adascalita@mediu.gov.md

Secția mecanisme economice de mediu

39

Scripnic Mariana

Șef secție

620

820-779

m_scripnic@mediu.gov.md

40

Macovschi Denis

Specialist principal

612

820-785

 

 

d_macovschi@mediu.gov.md

 

Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică

41

Norocea Galina

Șef serviciu

 

820-787

g_norocea@mediu.gov.md

Laboratorul de referință de mediu

(cu statut de direcție generală)

42

Lungu Marina

Șef direcție generală

23/et.2

820-747

m_lungu@mediu.gov.md

Laboratorul pentru calitatea aerului

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

43

Platon Natalia

Șef direcție în cadrul direcției generale

27/et.1

820-797

n_platon@mediu.gov.md

44

Beliciuc Cristina

Inginer principal

29/ et.1

820-797

c_beliciuc@mediu.gov.md

45

Boldîreva Natalia

Inginer principal

29/ et.1

820-797

n_boldireva@mediu.gov.md

46

Carabet Mihail

Inginer principal

6/ et.1

820-746

m_carabet@mediu.gov.md

47

Midari Victoria

Inginer principal

24/et.2

820-799

v_midari@mediu.gov.md

48

Mazur Anastasia

Inginer principal

29/ et.1

820-797

a_mazur@mediu.gov.md

49

Tocovenco Liudmila

Inginer principal

29/ et.1

820-797

l_tocovenco@mediu.gov.md

50

Budișteanu Ana

Inginer principal

22/et.2

 

a_budisteanu@mediu.gov.md

51

Ferdișli Lidia

Tehnician superior

29/ et.1

820-797

l_ferdisli@mediu.gov.md

52

Molnicean Andrei

Tehnician superior

29/et.1

820-797

a_molnicean@mediu.gov.md

53

Ouș Petru

Tehnician superior

29/et.1

820-797

p_ous@mediu.gov.md

54

Capsîs Nadejda

Tehnician superior

29/et.1

820-797

n_capsis@mediu.gov.md

55

Savin Hristina

Tehnician superior

29/et.1

820-797

h_savin@mediu.gov.md

Laboratorul pentru calitatea apei

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

56

Mihni Olga

Șef direcție în cadrul direcției generale

25/et.1

820-746

o_mihni@mediu.gov.md

57

Cudalb Ana

Inginer principal

8/et.1

820-746

a_cudalb@mediu.gov.md

58

Luchianova Victoria

Inginer principal

11/et.2

820-746

v_luchianova@mediu.gov.md

59

Molnicean Natalia

Inginer principal

15/et.1

820-746

n_molnicean@mediu.gov.md

60

Maleș Ludmila

Inginer principal

8/et.1

820-746

l_males@mediu.gov.md

61

Zgîrcu Natalia

Inginer principal

211

820-746

n_zgircu@mediu.gov.md

62

Gudzi Tatiana

Tehnician superior

9/et.1

820-746

t_gudzii@mediu.gov.md

63

Guțu Varvara

Tehnician superior

15/et.1

820-746

varvara_gutu@mediu.gov.md

Laboratorul pentru calitatea solului

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

64

Parașciuc Vasile

Șef direcție în cadrul direcției generale

7/et.1

820-796

v_parasciuc@mediu.gov.md

65

Calcatinge Elena

Inginer principal

3/et.1

820-794

e_calcatinge@mediu.gov.md

66

Cumanova Anna

Inginer principal

3/et.1

820-794

a_cumanova@mediu.gov.md

67

Nacul Aliona

Inginer principal

3/et.1

820-794

a_nacul@mediu.gov.md

68

Cravciuc Natalia

Tehnician superior

3/et.1

820-794

n_cravciuc@mediu.gov.md

Laboratorul pentru radioactivitatea mediului

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

69

Catenco Galina

Inginer principal

24/et.2

820-799

g_catenco@mediu.gov.md

70

Cozari Lidia

Inginer principal

24/et.2

820-798

l_cozari@mediu.gov.md

71

Neeșcaș Natalia

Tehnician superior

29/et.1

820-747

n_neescas@mediu.gov.md

72

Cornițcaia Marina

Tehnician superior

29/et.1

820-747

m_cornitcaia@mediu.gov.md

Laboratorul pentru deșeuri

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

73

Croitori Constantin

Șef direcție în cadrul direcției generale

11/et.2

820-748

c_croitori@mediu.gov.md

74

Panțîr Marina

Specialist principal

11/et.2

820-749

m_pantir@mediu.gov.md

75

Ghilan Ina

Inginer principal

24/ et.2

820-798

i_ghilan@mediu.gov.md

76

Iacomii Tamara

Inginer principal

6/ et.1

820-746

t_iacomii@mediu.gov.md

77

Ursu Irina

Tehnician superior

29/et.1

820-747

i_ursu@mediu.gov.md

Serviciul operativ de investigații ecologice

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

78

Lutan Vitalie

Șef direcție în cadrul direcției generale

7/et.1

820-796

v_lutan@mediu.gov.md

79

Josan Anatolie

Inginer principal

26/et.1

820-746

a_josan@mediu.gov.md

80

Babina Alla

Tehnician superior

 

 

a_babina@mediu.gov.md

81

Ciuprinschi Liuba

Tehnician superior

29/et.1

820-747

l_ciuprinschi@mediu.gov.md

Agenția de Mediu Nord

                                                       (cu statut de direcție)

am_nord@mediu.gov.md

82

Guțu Valentina

Șef adjunct direcție

 

(0231)33-386

(0231) 59-802

v_gutu@mediu.gov.md

83

Șamrai Veronica

Specialist principal

 

(0271) 79-638

v_samrai@mediu.gov.md

84

Edu  Anjela

Specialist principal

 

(0231) 59-806

a_edu@mediu.gov.md

85

Bruma Lucia

Specialist principal

 

(0231) 59-805

l_bruma@mediu.gov.md

86

Rudeanu Elena

Specialist principal

 

(0231) 59-807

e_rudeanu@mediu.gov.md

87

Bondarenco Liudmila

Inginer principal

 

(0231) 93-204

l_bondarenco@mediu.gov.md

88

Voitovici Liudmila

Inginer principal

 

(0231) 93-204

l_voitovici@mediu.gov.md

89

Tripac Irina

Inginer principal

 

(0231) 59-803

i_tripac@mediu.gov.md

90

Guleac Mihail

Tehnician superior

 

(0231) 33-387

m_guleac@mediu.gov.md

91

Mohova Lidia

Tehnician superior

 

(0231) 93-204

l_mohova@mediu.gov.md

Agenția de Mediu Sud

                                                        (cu statut de direcție)

am_sud@mediu.gov.md

92

Bazilevici Anatolie

Șef direcție

 

(0299) 46-126

a_bazilevici@mediu.gov.md

93

Cozma Ruslan

Șef adjunct direcție

 

(0299) 46-126

r_cozma@mediu.gov.md

94

Zagorscaia Natalia

Specialist principal

 

(0299) 46-138

n_zagorscaia@mediu.gov.md

95

Urum Valentina

Specialist principal

 

(0299) 46-138

v_urum@mediu.gov.md

96

Berezovski Valeri

Specialist principal

 

 

v_berezovski@mediu.gov.md

97

Nucă Petru

Specialist principal

 

(0299) 46-126

p_nuca@mediu.gov.md

98

Țîu Andrian

Inginer principal

 

(0299) 46-126

a_tiu@mediu.gov.md

99

Țuțuianu Teodor

Tehnician superior

 

(0299) 46-136

t_tutuianu@mediu.gov.md