Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Comunicat informativ

Published on: Fri, 03/08/2019 - 09:59
Press Release Type: 

Agenția de Mediu, autoritatea ce are ca misiune asigurarea implementării politicii de protecție a mediului, este o instituție nou-creată, ca urmare a reformei administrației publice centrale.

 

Instituția are ca domenii de activitate protecția aerului atmosferic și schimbările climatice, protecția și reglementarea utilizării resurselor de apă, protecția și reglementarea utilizării regnului animal și regnului vegetal, a resurselor biologice acvatice, managementul deşeurilor, biosecuritatea.

 

Un segment administrat de Agenție este eliberarea permiselor de pescuit, acest drept fiind reglementat prin Hotărârea de Guvern  Nr. 1279 din  26.12.2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice  piscicole naturale.

 

 La eliberarea permiselor de pescuit s-au identificat un șir de dificultăți. În acest sens, comunicăm că instituția este la curent cu deficiențele din domeniu și depune toate eforturile pentru a le soluționa.

 

 Astfel, informăm că în prezent se elaborează  un sistem informațional automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuit în regim online. Sistemul va permite reducerea timpului necesar procurării permiselor de pescuit pentru pescari, creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale şi locale, stocarea electronică a datelor, eliminarea birocrației etc.

 

Sistemul se încadrează în obiectivul general de modernizare şi automatizare a proceselor de prestare a serviciilor publice digitalizate și vine să minimalizeze implicarea factorului uman în procesul de acordare a dreptului de pescuit sportiv și amator.

 

 

Menționăm că până la crearea Agenției, permisele se eliberau în toate raioanele, iar în prezent acestea se acordă în cele trei filiale ale Agenției – Agenția de Mediu Nord, cu sediul la Bălți, Agenția de Mediu Sud, cu sediul la Cahul și Agenția de Mediu Centru, cu sediul în mun. Chișinău.

 

Totodată, reiterăm deschiderea Agenției pentru colaborare și acceptăm toate ideile ce au ca scop îmbunătățirea domeniului de protecție a mediului și asigurarea calității serviciilor pentru cetățeni.