Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Atelierul regional privind comunicarea și diseminarea eficientă a informațiilor de mediu

Published on: Wed, 09/18/2019 - 16:25
Press Release Type: 

Agenția Europeană de Mediu a organizat în perioada 12-13 septembrie 2019, la Copenhaga, Danemarca Atelierul regional privind comunicarea și diseminarea eficientă a informațiilor de mediu.

 

La eveniment au participat comunicatori și specialiști în domeniul mediului și ai statisticii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

 

Republica Moldova a fost reprezentată de Galina Norocea, șef Serviciu informații de mediu, educație și conștientizare ecologică, Agenția de Mediu, Lilia Racu, șef Direcţie diseminare și comunicare, Biroul Național de Statistică și asistenta națională de proiect – Maria Țarigradean.

 

Obiectivul principal al atelierului a fost îmbunătățirea procesului de comunicare a informatiei de mediu (date, indicatori, rapoarte) în implementarea politicilor de mediu, utilizarea eficientă a canalelor și instrumentelor digitale, precum și realizarea schimbului de experiență.

 

Pe parcursul a două zile, specialiștii în comunicare în domeniul mediului din cele șase țări ale Parteneriatului estic, au învățat în mod practic să dezvolte strategii și planuri de acțiuni pentru desfășurarea campaniilor media la nivel national, au explorat produsele și instrumentele de comunicare digitală și au învățat cum să gestioneze corect procesul de comunicare în situații de criză, accentul fiind concentrat pe instrumentele de comunicare.

 

Cei prezenți la Atelier au însușit identificarea corectă a publicului țintă, stabilirea priorității acțiunilor pentru realizarea obiectivelor propuse, elaborarea și diseminarea informațiilor în funcție de scop, public și impact.

 

Evenimentul s-a desfășurat în sediul Agenției Europene de Mediu în cadrul proiectului ,,Implementarea principiilor și practicilor sistemului partajat de informații privind mediul în țările Parteneriatului estic (ENI SEIS II East)”.

Informații adiționale:

Website: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova

Agenția Europeană de Mediu: Coordonator comunicare – Victoria Goncharova

Agenția de Mediu:Punct Focal Național

Silvia Nicolaescu: Șef Direcție management informațional integrat de mediu s_nicolaesu@mediu.gov.md

Biroul Național de Statistică: Punct Focal Național

Elena Orlova: Șef Direcție statistica agriculturii și mediului

elena.orlov@statistica.gov.md

Agenția Europeană de Mediu - Asistent național de proiect

Maria Țarigradean: tarigradean.maria@gmail.com