Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Agenția de Mediu

A A A

Atelierul de instruire regional pe subiectul conturilor economice de mediu

Published on: Wed, 09/11/2019 - 09:56
Press Release Type: 

În perioada 2-6 septembrie, specialiștii din cadrul Agenției de Mediu, Agenției Relații Funciare și Cadastru și Biroului Național de Statistică au participat la Montpelier, Franța, la un curs de formare profesională pe subiectul conturilor economice de mediu, organizat de către Agenția Europeană de Mediu, în colaborare cu Centrul de Cooperare Internațională în Cercetare Agronomică pentru Dezvoltare (CIRAD) în cadrul proiectului ENI SEIS II East „Sistem Partajat de Informații privind Mediul”. Specialiștii au primit Certificate care atestă faptul că au finalizat cu succes pregătirea profesională în domeniul Sistemul de Contabilitate Ecologică și Economică (SEEA) .

 

Scopul atelierului a fost dezvoltarea capacităților specialiștilor din regiunea parteneriatului estic cu privire la Sistemul de Contabilitate Ecologică și Economică care reprezintă o sursă de date importante pentru deciziile politice în domeniul mediului şi în momentul elaborării studiilor de impact.

 

Sistemul de conturi economice și de mediu integrate, elaborat în mod colectiv de Organizația Națiunilor Unite, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Banca Mondială, este un sistem-satelit, care reunește într-un cadru comun informații economice și de mediu pentru a măsura contribuția mediului la economie și impactul economiei asupra mediului. Sistemul oferă responsabililor politici indicatori și statistici descriptive pentru a monitoriza aceste interacțiuni, precum și o bază de date pentru planificarea strategică și analiza politicilor în scopul de a identifica modalități de dezvoltare mai durabilă.

 

La nivel european sistemul de conturi economice de mediu este stabilit prin Regulamentul nr. 691/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice de mediu europene.

 

Comisia Europeană și-a prezentat prima strategie privind „contabilitatea ecologică” în 1994. De atunci, Comisia (Eurostat) și statele membre au elaborat și au testat metode contabile astfel încât acum mai multe state membre furnizează în mod regulat seturi de conturi economice de mediu. Conturile economice de mediu sunt grupate în mai multe module prioritare, cum ar fi conturile de teren, conturile de apă, taxele de mediu. Cele mai comune sunt conturile emisiilor în aer (inclusiv gazele cu efect de seră).

 

Biroul Național de Statistică din Republica Moldova, ca țară terță, raportează către Eurostat aceste date, furnizate de către Oficiul Schimbări Climatice, în cadrul unui proiect pilot.

 

Urmare a participării, Republica Moldova va dezvolta o Foaie de parcurs, pașii căreia vor conține: elaborarea reglementării naționale cu privire la conturile economice de mediu, modificarea seturilor de date statistice (formularelor statistice de mediu), aderarea la Programul Copernicus privind datele spațiale de observare și monitorizare a planetei, implementarea Sistemului pilot de Contabilitate Ecologică și Economică.

 

Copernicus este un program al UE orientat spre dezvoltarea de servicii de informații europene bazate pe observarea Pământului din satelit și pe analiza de date în situ (nu în spațiu). Această inițiativă este condusă de Comisia Europeană în parteneriat cu Agenția Spațială Europeană (ESA) și cu Agenția Europeană de Mediu (AEM).

 

Prin dezvoltarea unei industrii europene competitive a spațiului și a unui sector european competitiv al serviciilor, Copernicus urmărește să promoveze sisteme și servicii inovatoare de observare a Pământului și să asigure accesul independent al Europei la cunoștințele privind mediul și la tehnologiile-cheie pentru serviciile de observare și de geoinformații. Serviciile de informații vor fi accesibile utilizatorilor în mod gratuit și deschis.

 

Copernicus are trei componente:

1.O componentă de servicii: sistemul Copernicus oferă utilizatorilor date și informații standardizate, furnizate pe termen lung și pe baze durabile printr-un set de servicii asigurate de companii sau de entități publice și finanțate de Comisie. Informațiile pot fi folosite de către utilizatorii finali pentru o gamă largă de aplicații într-o varietate de domenii, cum ar fi dezvoltarea durabilă și protejarea naturii, planificarea regională și locală, agricultura, silvicultura, pescuitul, sănătatea, protecția civilă, infrastructura, transporturile și turismul.

 

2.O componentă spațială : aceasta asigură observațiile din spațiu pentru componenta de servicii. Agenția Spațială Europeană (ESA) coordonează această componentă și exploatează misiuni dedicate bazându-se pe Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT).

 

3. O componentăin situ : Copernicus colectează informații de la sistemele in situ, cum ar fi stațiile de la sol, care furnizează date obținute printr-o multitudine de senzori situați la sol, în largul mării sau în aer. Aceste date provin de la organizații din afara Europei și din țările UE.

 

Utilizatorii de bază sunt decidenții politici și autoritățile publice care folosesc informațiile ca bază pentru dezvoltarea de politici și legi, cum ar fi în domeniul mediului sau al protecției civile în situația unei calamități naturale sau a unei crize umanitare. Printre alți utilizatori se numără cei comerciali sau privați, sectorul educației și al cercetării și organizațiile nonprofit.

 

Datele și informațiile Copernicus sunt puse la dispoziție în mod integral, deschis și gratuit, sub rezerva anumitor condiții și limitări. Obiectivul este de a promova utilizarea și partajarea acestora, precum și de a impulsiona piețele europene în domeniul observării Pământului, în special dezvoltarea unor servicii și produse cu valoare adăugată. Asemenea servicii derivate pot fi disponibile gratuit sau nu, în funcție de modelul de afaceri al furnizorului.

 

 

 

Amintim că Agenția de Mediu este responsabilă de realizarea monitoringului calității factorilor de mediu în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informații privind calitatea mediului dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării Raportului național privind starea Mediului în Republica Moldova. De asemenea Agenția de Mediu este responsabilă de crearea și administrarea cadastrelor și registrelor speciale, administrarea sistemului informațional și de date pentru domeniile sale de activitate și asigurarea accesului publicului la informația despre mediu.

 

Chiar dacă Sistemul de Contabilitate Ecologică și Economică este un domeniu nou, țările Parteneriatului Estic, așa ca Azerbaidjan și Ucraina au deja conturi compilate regulat, Armenia și Republica Belarus au inițiat implementarea programului-pilot cu privire la conturile economice de mediu, urmează ca Georgia și Republica Moldova să planifice inițierea acestuia în timpul imediat următor.

 

 

Actualmente derulează realizarea proiectului pilot CORINE (CLC)/ or harta de acoperire a teritoriului în baza imaginilor cosmice, inițiat prin finanțarea regională de către Uniunea Europeană a proiectului "Implementarea Sistemului Informațional de Mediu de principii de bune practice în țările Parteneriatului Estic" (ENI SEIS II Est). Perioada de punere în aplicare a proiectului ENI SEIS II Est este de 48 de luni (1 februarie 2016 - 31 ianuarie 2020). Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor.

 

 

Agenția de Mediu Europeană a dezvoltat o metodologie de producere a conturilor de acoperire a terenurilor Land and Ecosystem Accounting (LEAC) cu ajutorul sistemului CORINE Land Cover. Conturile de acoperire a terenurilor au fost întocmite pentru 34 de țări pentru anii 1990, 2000, 2006, 2012 și 2018.

 

Metodologia LEAC este compatibilă cu Sistemul ONU de Contabilitate Economică de Mediu - Conturi Ecosistemice Experimentale (SEEA-SEE), și anume așa-numitele „conturi de întindere a ecosistemului” unde totalurile de „câștiguri și pierderi” sunt identice cu „formarea și consumul” în LEAC.

 

Tabelele de contabilitate LEAC furnizează în mod direct o serie de indicatori, ca indicatori cu titlul „absorbția terenului” în funcție de acoperirea terenurilor, urbane și asociate artificial sau modificări ale extinderii agriculturii sau pădurilor. Deoarece conturile de acoperire a terenurilor sunt integrate, indicatorii individuali ai absorbției de acoperire a terenurilor pot fi ușor legați de terenurile afectate (de exemplu, absorbția urbană împotriva agriculturii sau împotriva pădurilor sau împotriva pășunilor ...). În mod indirect, conturile LEAC susțin producția de indicatori derivați, cum ar fi potențialul net al ecosistemului de peisaj sau temperatura urbană.

 

Bazat pe rețelele geografice, LEAC poate fi compilat pentru orice diviziune teritorială, cum ar fi țări, regiuni sau cartiere administrative, zone urbane, zone geografice, cum ar fi munte sau zone de coastă, bazine hidrografice, arii natural protejate. LEAC poate fi produs cu orice set de date privind acoperirea terenului și la orice rezoluție, atâta timp cât modificările acoperirii terenului între două date sunt cartografiate corect, așa cum este cazul sistemului CORINE.

 

 

 

Implementarea Sistemului de Contabilitate Ecologică și Economică, va contribui la dezvoltarea raportării și a îmbunătățirii calității datelor, stabilirii seriilor cronologice lungi, luarea deciziilor politice în domeniul mediului și dezvoltării durabile.

http://mediu.gov.md/ro/content/atelierul-de-instruire-regional-pe-subiectul-conturilor-economice-de-mediu